in

Permit to stay, ibinigay sa dayuhan dahil mahusay sa wikang italyano, kahit walang sapat na requirements

Ang angkop na kaalaman sa wikang italyano sa pag-aaplay ng Italian citizenship - residency at marriage - ay ang antas B1 ng QCER.

“Ang binata ay nagpakita ng husay sa pagsasalita sa wikang italyano. Ito ay tanda lamang ng maayos na integrasyon nito” Court of Venice

Isang hatol ang inilabas ng Court of  Venice na nagbibigay ng permesso di soggiorno o permit to stay sa isang binata mula sa Mali na walang sapat na dokumento upang kilalanin bilang isang refugee.

Ayon sa hukom, ang binata umano ay well integrated at ang repatriation ay magsasanhi lamang sa binata ng matinding danyos sa buhay nito.

Inilabas ng Court of Venice ang hatol na nagbibigay pahintulot sa legal at regular na pananatili sa bansa ng isang binata mula Mali sa kabila ng wala itong sapat na requirements upang bigyan at kilalanin bilang isang refugee at samakatwid ang magkaroon ng permit to stay.

Ang desisyon ng hukom matapos tanggapin ang apila ng binata ay salungat sa naging desisyon ng Commissione Territorial di Verona na noong 2017 ay tinanggihan ang aplikasyon para sa International protection.

Sa hatol ay nasasaad na ang binata ay hindi maituturing na refugee dahil hindi sumasailalim sa anumang persekusyon dahil sa lahi, relihiyon o kasarian at hindi rin nagpapakita ng aumang periglo sa pagbabalik sa sariling bansa.

Ngunit mababasa rin sa naging hatol, na ang binata ay nagpakita ng husay sa pagsasalita sa wikang italyano. Ito umano ay tanda lamang ng mahusay na integrasyon na pinatunayan rin sa pamamagitan ng pag-aaral nito at ang pagsusumikap rin na magkaroon ng driver’s license.

Ang pagbabalik sa Mali, ayon pa sa hukom, ay binanggit ang European Convention on Human Rights, at ang pagbabalik ng binata sa sariling bansa ay maaaring maging sanhin ng paghihirap sa bagong kondisyon at samakatwid, isang malaking danyos sa maayos na buhay nito.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Decreto Salvini bis, inanunsyo na ni Salvini

Summer, nalalapit na!