in

Petsa ng entrance exams sa Unibersidad, nakatakda sa Setyembre

Narito ang schedule ng exams para sa mga quota course. Para rin sa mga mag-aaral na dayuhan, kabilang ang mga kasalukuyang nasa sariling bansa.

 

 


Roma – Abril 7, 2015 – Walang anticipated exams ngayong taon, para sa entrance exams ng mga quota course.

Ang Ministry ay inilathala kamakailan ang official schedule para sa mga entrance exams na gaganapin sa Setyembre.

 

Health professionals

September 4, 2015

Medicine, Surgery, Dentistry at Denture sa wikang italyano

September 8, 2015

Medicine, Surgery sa wikang ingles

Septembre 16, 2015 

 Veterinary Medicine

Septembre 9,  2015

Architecture 

Septembre 10, 2015

 Education

 Septembre 11, 2015

Ang mga petsang nabanggit ay mahalaga rin para sa mga dayuhang mag-aaral, na karaniwang anak ng mga imigrante na kasalukuyang pumapasok sa ikalimang taon ng mataas na paaralan sa Italya. Matapos matanggap ang diploma, dahil regular na residente sa Italya, ay maaaring magpatala sa unibersidad tulad ng mga mag-aaral na Italyano.

Bukod sa kanila, ay mahalaga rin ang mga petsang ito para sa mga kabataang kasalukuyang nasa sariling bansa na nagnanais na magpatuloy ng pag-aaral sa unibersidad sa Italya. Gayunpaman, sila ay dapat sumunod sa mas kumplikadong pamamaraan.

Una sa lahat, ay kailangang hintayin ang pagbubukas ng pre-enrollment sa sariling bansa (karaniwang sa buwan ng Mayo at Hunyo) kung saan maaaring isumite ang aplikasyon sa Embahada o konsulado. Kung matatanggap, bago matapos ang Summer ay bibigyan ng entry visa upang sumailalim sa entrance exam sa Italya.

 

Nais mo ba ng higit na impormasyon ukol sa pagpapatala sa unibersidad ng mga dayuhang mag-aaral? Bisitahin lamang ang aming sister website para sa inyong mga katanungan.

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Permit to stay sa sinumang makikipagtulungang labanan ang human traffickers at smugglers

Isang mag-aaral at hindi nagta-trabaho. Maaari bang gamitin ang sahod ng magulang para sa citizenship?