in

Registered mail, fax o via e-mail, bagong sistema ng pagpapatala sa Munispyo

Ipinatutupad ang mga bagong alituntunin ng simplifications decree. Narito ang mga form para sa deklarasyon ng mga imigrante.

altRoma – Mayo 10, 2012 – Hindi na kailangang pumila sa mga munisipyo, kasama ang mga imigrante. Kahit sa pagbabago ng tirahan (cambio di residenza) ay maaaring i-aplay nang hindi lalabas ng bahay.

Dahil ito sa isang probisyon ng simplifications decree na ipinatupad simula kahapon. Ang bagong alituntunin ay nagsasaad na ang pag-aaplay sa registrar (domanda di iscrizione all’anagrafe) ay maaaring gawin ng personal, sa pamamagitan ng registered mail, fax o email at ayon sa tagubilin na nasasaad  sa website ng Munisipyo (Comune).

Nasasakop ng bagong balita ang mga imigrante. Maaring gawin ang aplikasyon maging ng mga imigranteng kadarating lamang ng bansa at gagawin ang pagpapatala ng residence (residenza) sa unang pagkakataon , maging ang mga lilipat ng tirahan sa ibang munisipyo o lilipat ng tirahan at mananatili sa munisipyong sumasakop dito.

Ang mga non-EU nationals ay dapat ilakip sa aplikasyon ang mga dokumento batay sa uri ng permit to stay: kung ito ay balido, kung para sa trabaho o kung para sa family reunification. Para maipa-rehistro ang mga miyembro ng pamilya, kakailanganin rin ang mga orihinal na dokumento, translated at legalized na nagpapatunay ng civil status at ng family composition.  

Ang mga EU nationals naman ay dapat ipakita ang pagkakaroon ng karapatan upang manatili sa Italya ng higit sa tatlong buwan. Ang mga dokumentong ilalakip ay nag-iiba para sa mga workers, para sa mga hindi workers ngunit may sapat na mapagkukunang pinansyal upang manatili sa Italya, para sa pamilya o para sa mga mag-aaral.

Form: Dichiarazione di residenza

Listahan ng mga dokumento na ilalakip sa aplikasyon

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

800,000 mga imigrante, nawawala sa huling Census

Chinese travel agencies, kinansela ang mga package tour sa Pilipinas