in

Sacconi, “Mga imigrante, gumagawa ng mga trabahong tinatanggihan ng mga Italians”

Ministry of Labour: “Walang labanan”. Tremonti: “Mga kabataang imigrante, isang halimbawa".

altAng mga imigrante ay nakatutok sa mga trabaho na tinatanggihan sa Italya." Ito ay ayon sa Labour Minister Maurizio Sacconi, bisita sa ‘La Telefonata’ ni Maurizio Belpietro sa ‘Cinque Mattine’.

Idinagdag ni Sacconi “ang krisis ay nagpapabago ng mga bagay, naniniwala ako na may mas higit na availability sa mga trabahong  ito”. Subalit hindi ito lumikha ng partikular na pagkabalisa sa pagitan ng imigrante at Italians ni ang availability sa mga unang nagkaroon ay hindi naging sanhi ng hindi pagkaka unawaan maging sa sahod. "

Ang ministro ay naghayag na kumpirmadona samga darating na araw ay tatapusin angpagpa-planoukol sa pagpapalago, gayunpaman ay binigyang diin na "patuloy ang pagpapapanatag ng pampublikong pananalapi" ngunit  nananatiling ang pangunahing layunin, aymapabilis ang paglago."Noong nakarang Sabado, ang EconomyMinister Giulio Tremonti ay nagsalita tungkol sa mga banyagang manggagawa. "Sa Italya ay mayroong 4 na milyong mga imigrante, kabilang ang maraming mga kabataan na nagtatrabaho mula umaga hangganghapon maging pati sa gabi. Ang Italya ay bansangnagbibigay ng trabaho sa mga taong iba’t ibang kalagayan, malinaw naman na walang demand para sa mga uring ito ng trabaho mula sa iba, "ayon sa Ministro.

Si Tremonti pagkataposay takang nagtanong kung ang Italya ay isang bansang walang trabaho o puno ng trabaho? ". "Hindi ko nakikita- dagdag pa nya- ang kawalan ng trabahosa gitna ng mgakabataang estranghero, ang lahat ay nagtatrabaho ng mabuti." At sa mga taong nagtatanong kung dapatisara ang imigrasyon o dapatsumunod o iangkop ang mga batang Italians, ang naging sagot ni Tremontiay “tatanggalinko ang unang teorya."

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Remittances, patuloy ang pagtaas sa kabila ng mga krisis at kalamidad

Mga Pinoy, kinoronahan bilang pinakamalakas gumamit ng facebook