in

Selection ng 26,304 kabataang boluntaryo para sa National Civil Service, simula na

Inilathala kamakailan ang Public announcement para sa selection ng 26,304 boluntaryo ng mga kabataang may edad mula 18 hanggang 28 anyos. Narito ang mga detalye ng recruitment. 

 

Mayo 27, 2017 – Inilathala kamakailan sa website ng Youth Department and National Civil Service ang bagong Public announcement para sa selection ng 26,304 boluntaryo para sa mga proyekto ng national civil service sa Italya at ibang bansa kung saan maaaring lumahok ang mga kabataang may edad mula 18 hanggang 28 anyos. 

Bukod sa mga Italians at Europeans, bukas rin ang selection kahit sa mga kabataang dayuhan na regular na naninirahan sa Italya. Sila ay maaari ng lumahok at hindi na kakailanganin pang lumapit sa hukom at magsampa ng anumang reklamo.  

Ang National Civil Service ay isang oportunidad para sa personal na paglago ng mga kabataan na sumasaklaw sa 12 sunud-sunod na buwang pagbo-boluntrayo. Kaugnay dito, ang mga mapipili ay makakatanggap ng halagang 433.80 euros kada buwan na tutulong sa pagtatanggol sa bansa, hindi sa pamamagitan ng military na paraan bagkus sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga prinsipyong naaayon sa konstitusyon para sa lipunan, promosyon ng nasyonal at internasyonal na pagtutulungan,  pangangalaga sa pamana kalikasan partikular sa kapaligiran,  kontribusyon sa civic, social, cultural at propesyonal na integrasyon ng mga lalahok.

Kaugnay nito, napapaloob sa nabanggit na National Competition 2017, ang recruitment ng 211 mga boluntaryo para sa 5 proyekto ng Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia o Favo:  

  1. Network para sa mga pasyente ng kanser 2017 – Rehabilitation, orientation at accompaniment;
  2. Network para sa mga pasyente ng cancer 2017 – Home assistance, hospice at palliative cure;
  3. North Informacancro 2017 (sa pakikipagtulungan ng AIMaC);
  4. Center Informacancro 2017 (sa pakikipagtulungan ng AIMaC);
  5. South Informacancro 2017 (sa pakikipagtulungan ng AIMaC);

Ang bawat proyektong nabanggit ay mayroong lokasyon sa buong bansa.

Ang aplikasyon (Annex 2 at Annex 3) ay maaaring isumite ng personal, sa pamamagitan ng registered mail with return card, PEC lakip ang kopya ng balidong dokumento) hanggang June 26, 2017 alas 2 ng hapon. 

Paalala: Maaaring magsumite ng aplikasyon para sa isang proyekto lamang. 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kaso ng tigdas o morbillo sa Italya, biglang dami

Bagong voucher ng Inps sa domestic job, narito ang nilalaman