in

Social card, wala ng hadlang para sa mga migrante!

Ang sitwasyon ay nabigyang kalutasan. Simula noong nakaraang Miyerkules ang mga EU at non-EU nationals ay maaari ng magsumite ng aplikasyon sa mga post office. Ang sinumang gagawa nito hanggang Abril 30 ay matatanggap rin ang tulong sa nagdaang buwan.  

Roma – Abril 14, 2014 – Sa wakas, kumpirmado na maging ang mga migrante ay maaaring magkaroon ng social card, ang prepaid card na Estado ang maglalagay o magbibigay ng 80 euros tuwing dalawang buwan na maaaring gamitin upang pambili ng pagkain at gamot o pambayad ng mga house bills.

Ito ay isang tulong para sa mga senior citizens (mula 65 anyos) at mga 3 taong gulang na bata (ngunit naka-pangalan sa magulang) na may mababang kita o sahod at higit na nagangailangan. Salamat sa huling Legge di Stabilità, at binigyan din ng pagkakataon maging ang mga EU at non-EU nationasl na nagtataglay ng carta di soggiorno upang magkaroon nito.

Kinumpirma, sa pamamagitan ng “paglalathala sa Official Gazette noong nakaraang Abril 8, 2014 ng implementing rules ng dekreto noong Feb 3, 2014 ng Ministry of Economy and Finance at ng Ministry of Labor and Social Policies, ang simula ng pagbibigay ng Carta Acquisti maging sa mga dayuhang”, sa isang komunikasyon ng MEF.

Samakatuwid, simula Miyerkules ay "matatagpuan sa mga website ng mg Post Office, INPS, Italian Ministry of Economy and Finance at Ministry of Labour and Social Policies, ang mga kinakailangang forms para sa pagsusumite ng mga aplikasyon sa mga tanggapan ng mga poste italiane. "Sa mga nabanggit na websites ay matatagpuan sa wakas ang mga updated information ukol sa mga requirements na kinakailangan ng carta.

Ang hindi pagbibigay ng social card sa mga migrante sa kabila ng extension na ginawa ng Legge di Stabilità ay naging sanhi ng maraming protesta buhat sa mga asosasyon at mga patronato. Ang Asgi at Cgil ay nagsampa ng kaso kasama ang isang Moroccan citizen sa Bergamo.

Ano ang mangyayari sa dapat sanay natanggap nang tulong pinansyal ng mga migrante?Huwag mag-alala: kung magsusumite ng aplikasyon hanggang Abril 30, ang mga migrante ay maaari ring makuha ang mga naunang buwan, at ilalagay na lamang sa social card ang para sa buwan ng Enero at Pebrero 2014.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 febbraio 2014 Estensione  ai  cittadini  comunitari  e  stranieri,  residenti,  deibenefici della Carta Acquisti ai sensi dell'articolo  1,  comma  216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (14A02759) (GU n.82 del 8-4-2014)

Para sa mga senior citizens, mula 65 anyos
» Modulo di richiesta
» Guida alla compilazione del modulo

Para sa mga magulang ng mga hanggang 3 taong gulang na bata
» Modulo di richiesta
» Guida alla compilazione del modulo

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bilang ng mga seasonal workers sa mga Regions at Autonomous Province

Sino ang kailangang himingi ng certificate of no criminal record?