in

Undocumented, magkakaroon ba ng problema sa paglabas sa Italya? 

Malaki ang pangambang magkakaroon ng problema ang isang undocumented sa sandaling lalabas ng bansang Italya para bumalik sa sariling bansa.

Ang bawat traveler, sa pagdating ng Immigration o ng frontier control ay obligadong kontrolin, kilalanin at lagyan ng timbro ang pasaporte sa pagpasok at paglabas sa isang bansa. Inilalagay ang eksaktong petsa at POE port of entry (o exit) sa pasaporte na pumapasok at lumalabas ng Italya o ng Europa.

Kung makokontrol for identification ang dayuhan na nag-overstay o nanatili ng higit kaysa sa panahong nasasaad sa entry visa, sa kanyang paglabas ng Italya ay hindi na pagbabayarin ng itinakdang multa. Hindi rin bibigyan ng anumang order of expulsion.

Subalit, sa muling pag-aaplay ng tourist visa sa anumnag bansa sa Europa, ay maaaring hingan ng paliwanag ang dayuhan ukol sa nakalipas na overstay at batay dito ay susuriin kung ang aplikante ay maituturing na migration risk. Sa katunayan, sa kasong ituring na migration risk, ay posibleng i-deny ang visa sa aplikante dahil posibleng naka-report sa Schengen Information System (SIS)

May access sa SIS ang lahat ng bansa na bahagi ng Schengen agreement, at dahil dito ang dayuhan sa pag-aaplay ng tourist visa para sa ibang Schengen country ay maaaring magkaroon ng problema sa releasing ng visa dahil black listed sa SIS.

Ipinapaalala na napapailalim sa isang limitasyon ng tatlong buwan ang short stay sa Europa at sakop ng nasabing bilateral agreement kahit ang mga mamamayang buhat sa bansang pumirma dito. 

Bukod dito, ipinapaalala rin na hindi pinahihintulutan ang extension ng tourist visa o kahit ang mag request ng bagong visa habang ang dayuhan ay nasa Italya maliban na lamang sa kaso ng dokumentadong emerhensya.

Basahin din: Blacklisted sa Schengen? Narito ang mga dapat malaman. 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Iscrizione Anagrafica, bakit ito mahalaga para sa mga dayuhan sa Italya?

Pasok ba ang aplikasyon sa quota ng Decreto flussi per lavoro domestico? Resulta, available na!