in

Isang Fil-Am photographer nanalo sa Nat Geo photo contest

Yen Baet lumahok at nanalo sa National Geographic photo contest. Ang resulta ay naka-post din sa website Nat Geo.

Yen Baet, isang Filipino-American writer-photographer na nanalo ng grand prize sa National Geographic contest para sa kanyang larawan ng "Rainy Night in Hallstatt" na kanyang kinuha dalawang taon na ang nakaraan, sa village ng Hallstatt sa Austria.

Si Baet ay ipinanganak sa Pilipinas at lumaki sa US. Siya ay nanirahan sa Japan at Germany bago lumipat sa England, kung saan siya ngayon naka base. Siya lamang ang tanging Filipino na nakapasok sa finals ng National Geographic photo contest.

May lima pang ibang mga finalists. Ang winner ay napili sa pamamagitan ng online voting, at ang bawat kalahok ay pinahihintulutan lamang ng isang boto. Tanging ang mga legal na US residente na may edad na 18 taong gulang o mas matanda ang pinapayagang bumoto.

Si Baet ay nanalo ng siyam na-araw na biyahe para sa dalawang tao sa Peru, na kung saan siya at ang isang guest ay bibisita Incan mountaintop ng Machu Picchu, makinig sa musika ng Andes, at dumalo sa isang pribadong weaving demonstration. Ang tinatayang halaga ng premyo ay aabot sa $ 13,000.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Krusipiho sa mga silid-aralan, Italya abswelto!

PINOY SA FIRENZE NAKILAHOK SA PAGDIRIWANG NG ANIBERSARYO NG PAGKAKABUKLOD NG BANSA.