in

Gina Gil Lacuna, Guiness World Record holder

Ang 61 anyos na retiradong si Gina Gil Lacuna ay opisyal na pinangaralan kahapon bilang Guiness World Record holder dahil sa pagkakaroon ng pinakamaraming koleksyon ng jigsaw puzzle.

“It takes away my stress”, ayon kay Gina na mayroong kabuuang 1,028 puzzles. Mula sa isang past time ay naging obsession diumano, sa loob ng 26 na taon ang pangongolekta ng mga puzzles. Mula kay Mona Lisa hanggang kay Mickey Mouse. Mula sa religious pictures, mga hayop, landscapes hanggang sa larawan ni President Benigno Aquino na ang pinakamalaking puzzle ay mayroong 18,000 pieces. Dahil dito ay tinawag na “puzzle mansion” ang kanyang guesthouse sa Tagaytay.

Hinigitan niya ng 238 puzzles ang previous record ng isang Brazilian at ngayon ay nagsisimula na sa 20 new puzzles upang mapanatili ang kanyang titolo.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ilog Tevere, binabantayan ulit

POLO ROME’S OUTREACH SERVICES SA MESSINA, TAGUMPAY