in

Assegni per il nucleo familiare numeroso, narito kung paano mag-aplay

Assegni per il nucleo familiare numeroso Ako Ay Pilipino

Ang Assegni per il nucleo familiare numeroso, ay isang benepisyo na nakalaan sa mga pamilya na mayroong 3 o higit pang anak na menor de edad o mas bata sa 18 anyos. 

Kahit sa taong 2021 ay kinumpirma ang benepisyo. Narito kung paano mag-aplay.

Batay sa Batas 448 ng 23/12/98 ang mga pamilyang Italians, Europeans at non-Europeans na mayroong EC long term residence permit o permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti, na may tatlo o higit na anak na menor de edad. Ang tulong pinansyal ay mula sa budget ng Comune kung saan residente ngunit Inps ang nagbibigay nito sa mga pamilya. 

Ang mga magulang ay maaaring mag-aplay ng assegno familiare per I nucleo familiare numeroso, na tinatawag din assegno terzo figlio kung: 

  • Ang pamilya ay mayroong 3 o higit na anak na menor de edad, kasama ang anak na menor ng asawa at ang mga menor na anak sa pamamagitan ng adoption;
  • Ang magulang at anak ay nakatala bilang residente sa iisang nucleo familiare;
  • Ang ISEE 2021 minorenne na inisyu makalipas ang Jan 1, 2021 ay hindi lalampas sa halagang € 8788,99 na tumutukoy sa limang (5) miyembro ng pamilya. Kung ang pamilya ay mayroong higit sa limang miyembro, ang required amount ay magbabago batay sa pamantayang itinalaga ng batas. 

Ang Aplikasyon 

Ang application form ay kailangang isumite sa Ufficio Protocollo ng Comune kung saan residente. 

Ang aplikasyon para sa taong 2021 ay maaaring gawin hanggang January 31, 2022. Mahalagang gawin ang aplikasyon matapos ang komunikasyon ng halaga ng ISEE mula sa Inps. 

Sa aplikasyon ay kailangang ilakip ang mga sumusunod: 

  • Application form mula sa Comune,
  • ISEE 2021 minorenni – balido at nasasaad na para sa assegno nucleo familiare numeroso. 
  • Autocertificazione ng stato di famiglia,
  • Balidong permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti,
  • Bank details

Halaga ng benepisyo at kailan ito matatanggap 

Ang halaga ng assegno per il nucleo familiare terzo figlio para sa taong 2021 ay € 145,14 at matatanggap sa loob ng 13 buwan. Ito ay unang matatanggap sa July 2021 para sa unang anim na buwan mula Enero hanggang Hunyo at ang ikalawa naman ay matatanggap sa January 2022 para sa mga sumunod na buwan. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Assegni per il nucleo familiare numeroso 2021 Ako Ay Pilipino

Assegni per il nucleo familiare numeroso 2021, kumpirmado!

Mga rehiyon nanganganib, 6 sa zona arancione at 1 sa zona rossa