in

Bonus “Mamma domani”, ano ito at sino ang kwalipikadong matanggap ito?

Ang bonus ‘Mamme Domani’ ay isang bonus na nagkakahalaga ng 800 euros na nakalaan sa mga new Moms dahil sa kapanganakan o pag-aampon.

 

Ang bonus ‘Mamme Domani’ ay isang bonus na nagkakahalaga ng 800 euros na nakalaan sa mga new Moms dahil sa kapanganakan o pag-aampon.Ito ay tumutukoy sa mga  ipinanganak simula Jan 1, 2017 at sa mga ina na nasa ika-pitong buwan ng pagbubuntis sa petsang nabanggit. Ang bonus ay ipinagkakaloob rin sa kaso ng adoption o legal custody.

Ito ay isang tulong pinansyal matapos magsilang ng sanggol at ito ay napapaloob sa Budget Law 2017 na layong makatulong sa mga Nanay na kwalipikado na harapin ang unang mga gastusin ng hindi isinasaalang-alang ang kabuuang sahod ng pamilya. Kabilang dito ang pre-partum analysis, mga gamot, baby stroller, mga baby dress at ibapa.

Ang bonus ay idadagdag sa kilalang “bonus bebé” na nagbibigay ng 80 euros kada buwan sa mga bata hanggang 3 taong gulang (narito ang mga kundisyon upang matanggap ito) at kasama nito ang ‘voucher’ para sa nursery.
Sa nabanggit na batas ay naglaan ng mahalagang halaga para sa bonus: 600 million euros at inaasahang mabibigyan ng 800 euro bonus ang halos 750 families.

Ang bonus ay ibinibigay ng buo at isang beses lamang.

Sino ang makakatanggap:

Ang benepisyo ng 800 euro ay ipagkaloob lamang sa sinumang mula noong Enero 1, 2017 ay:
• nasa ika-7 buwan ng pagbubuntis;
• nanganak, kahit na sa simula ng ika-8 buwan ng pagbubuntis;
• nag-ampon ng menor de edad, national o international, sa pamamagitan ng final judgement of adoption ayon sa batas 184/1983;
• natanggap ang pre-adoptive custody alinsunod sa Art. 22, talata 6 ng batas 184/1983, o international pre-adoptive custody alinsunod sa art. 34 ng Batas 184/1983.

Sino ang maaaring mag-apply:

Maaaring mag-aplay ang mga nagdadalang-tao at mga nanay na nagtataglay ng sumusunod:
• residente sa Italya;
• Italyano o mamamayan ng EU member states;
• non-EU member state national sa pagkakaroon ng political refugee status at subsidiary protection
• non-EU nationals sa pagkakaroon ng EC long term residence permit o carta di soggiorno

Narito ang Circular ng INPS n. 61 ng 16/03/2017

Paano mag-aplay

Hindi binanggit ang required amount ng ISSE sa pag-aaplay. Ito ay nangangahulugan na ang bonus ay nakalaan sa lahat ng mga Nanay ng hindi isasaalang-alang ang ISEE. 

Ang application ay maaaring isumite online sa Inps: via web, sa pamamagitan ng website www.inps.it gamit ang personal pin o sa pamamagitan ng pagtawag sa Contact Center sa numero 803164 mula sa landline o sa numero 06164164 para sa mga mobile phones o sa pamamagiatn ng tulong ng mga patronato.

Sa aplikasyon ay ilalakip ng mga future Moms ang medical certificate kung saan nasasaad ang inaasahang petsa ng panganganak. Maaaring magsumite ng original medical certificate o certified copy sa front office ng tanggapan o sa pamamagitan ng registered mail with return card o sa pamamagitan ng paglalagay ng protocol number ng online certificate na ibinigay ng medico di base o Asl.

Para naman sa aplikasyon matapos ang panganganak ay kailangang ilakip ang codice fiscale at ibang impormasyon ng sanggol. Samantala pagkatapos naman ng pag-aampon ay ang final judgement of adoption.

Kailangan ding ilakip sa aplikasyon ang  EC long term residence permit ng mga non-EU national mothers. 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Carta d’identità elettronica o CIE, mabagal ang usad

Rambulan ng mga kabataan, 3 Italians ang nasaksak