in

Gabay para sa aplikasyon ng seasonal job

Simula ngayong araw na ito ay maaari ng i-fill up at i-save ang mga aplikasyon online. Upang maipadala ito ay kailangang hintayin ang paglalathala ng dekreto sa official gazette. Narito ang hakbang online.

Roma, Abril 4, 2014 – Simula kaninang umaga ang mga employer ay maaaring i-fill up ang mga aplikasyon upang maparating at ma-empleyo sa Italya ang  15,000 seasonal workers bagaman hinihintay pa ang ganap na paglalathala nito sa mga susunod na araw sa official gazette.

Ang mga aplikasyon ay maaaring ihanda online. Narito ang maigsing gabay kung paano.

1)  Mag- log on sa website nullaostalavoro.interno.it. Kailangang mag-rehistro sa “Effettua Registrazione” ang mga hindi pa rehistrado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  I-fill up ang aplikasyon ng mga personal datas, ilagay ang 5 digits control at i-click ang “Invia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Tulad ng mababasa sa kumpirmasyon,ay makakatanggap sa inyong email ng mensahe ng instruction kung paano tatapusin ang pagre-rehistro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Pagkatapos ay muling mag-log on sa nullaostalavoro.interno.it, ilagay ang email add at password at i-click ang “Invia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Sa pahina ng “servizi disponibili”, sa itaas bandang kaliwa, i-click ang “Richiesta moduli”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)  I-click sa “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale – Modulo C”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Ito ang pahina ng aplikasyon. I-click sa “Avanti”upang masimulan ang pagpi-fill up.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)      Una sa lahat, ilagay ang mga personal datas ng employer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)      Pagkatapos, ay ang mga personal datas ng worker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)   PAALALA: Kailangang tukuyin kung ang hihingin ay ang yearly permit, na balido para sa isang entry lamang sa Italya o para sa taong 2014 lamang o ang multiple permitna magpapahintulot sa worker na muling makapasok sa Italya sa mga susunod na taon sa paraang mas madali at di kailangang maghintay sa dekreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

11)   Sa contract proposal ay kailangang tukutin ang panahon ng trabaho, ang national collective contract, ang antas at uri ng trabaho ng worker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)   Tutukuyin rin ang address kung saan magta-trabaho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)   Kung saan titira ang worker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14)   Pipirmahan din ng employer ang isang pangako sa pagbabayad ng mga gastusin sakaling pauwiin ang worker sa sariling bansa at ang komunikasyon sa anumang pagbabago sa trabaho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)   Kailangang tukuyin ang kabuuang bilang ng mga manggagawa sa kumpanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)   Ilagay ang datas ng revenue stamp na nagkakahalaga ng 16 euros, lagyan ng check ang ‘conferma’at i-click ang “salva”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa ganitong paraan ang aplikasyon ay handa na. Sa pagdating ang araw ng pagsusumite nito ay kailangan lamang mag-log on ulit sa nullaosta lavoro.it, hanapin ang aplikasyon sa mga “domanda da inviare”, at i-click ang “Inviare

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

FLUSSI – 15,000 seasonal workers at 2,000 para sa EXPO 2015

Colf, dapat bang gumawa ng ‘dichiarazione dei redditi’?