in

Gabay sa Paghahanda ng Aplikasyon ng Bonus Affitto sa Comune di Roma

Ang Bonus Affitto ay isang tulong pinansyal hatid ng Regione Lazio sa malalang krisis ng ekonomiya sa panahon ng covid19. Ito ay isang uri ng saklolo sa mga pamilya na residente sa Lazio Region sa pagbabayad ng ‘bahagi‘ ng kanilang renta o upa ng mga apartment sa taong 2020.

Ang Aplikasyon

Nasasaad sa website ng Comune di Roma ay maaaring isumite online gamit ang isang editable application form, sa pamamagitan ng simpleng identification, sa website ng Comune di Roma, gamit ang indikasyong ilalabas ng Comune sa April 27, 2020

Nasasaad pa sa website na sinumang mahihirapang magsumite ng aplikasyon online ay magbibigay rin ng posibilidad ng pagsusumite ng papel na aplikasyon mula sa nasabing tanggapan na matatagpuan sa ilang newspaper stands o giornalaio tulad ng tanyag na bonus spesa. 

Ang Halaga ng bonus 

Ang matatanggap na bonus o tulong sa pagbabayad ng renta ng apartment ay katumbas ng 40% hanggang tatlong (3) buwang upa sa taong 2020. Halimbawa, kung ang buwanang upa ay € 800,00, ang 40% ng tatlong buwan ay € 960 hanggang sa halaga ng 3 buwang upa o € 2400. 

Sino ang maaaring mag-apply

Sa inaprubahang bando ng Regione Lazio, maaaring mag-aplay ang mga sumusunod:

  • Mga mamamayang Italyano, Europeo at mga non-Europeans, samakatwid ay kasama ang mga Pilipino na mayroong regular na permit to stay. Tandaan na ang mga permit to stay na ang validity ay mula Jan 31 hanggang April 15, ay pinalawig ang validity hanggang June 15, 2020;
  • Residente o ang inuupahang bahay ay para sa trabaho o pag-aaral ay matatagpuan sa Comune di Roma (o kung saan gagawin ang aplikasyon);
  • Regular at rehistrado ang kontrata sa upa ng apartment;
  • Hindi nagmamay-ari ng apartment na ginagamt bilang tirahan;
  • Hindi nakatanggap para sa taong 2019 ng anumang tulong pinansyal para sa upa ng apartment mula sa Rehiyon o anumang institusyon;
  • Ang kabuuang kita ng pamilya ay katumbas o mas mababa sa € 28,000.00 at nagkaroon ng pagbaba sa sahod ng higit sa 30% ng kabuuang kita ng pamliya dahil sa covid 19 sa panahon ng Feb 23 hanggang May 31, 2020 kumpara sa taong 2019.

Ang pagtanggap ng bonus 

Ayon pa rin sa bando ng Regione Lazio, ang bonus batay sa kahilingan ng aplikante, ito ay maaaring ipadala mismo sa nagmamay-ari ng bahay.

Isang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng mga Pilipino kung ang naka-kontrata ay higit sa isang tao at ang katanungan ay kung sino ang may karapatang mag-aplay. Ang tulong pinansyal ay nakalaan bilang tulong sa pagbabayad ng renta o upa ng bahay at mas makakabuti kung ang bonus ay direktang makakarating sa may-ari ng bahay na nagpapa-upa. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ika-75 anibersaryo ng Liberation Day in Italya, ginugunita sa Italya

Mga Asosasyon sa Emilia Romagna, katuwang din sa Adbokasiya ng Pagtulong sa mga Kababayan