in

Gabay sa paghahanda ng aplikasyon ng seasonal workers

Narito ang isang gabay para sa proseso online, mula registration hanggang sa paghahanda ng aplikasyon ng mag seasonal workers. 

 

Roma – Simula kahapon Pebrero 21, 2017, ang mga employer ay maaaring ihanda ang aplikasyon ng 17,000 non-EU seasonal workers na napapaloob sa Decreto Flussi 2017.

Maaaring makarating sa Italya para sa seasonal job ang Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, South Korea, Ivory Coast, Egypt, Etiopia, ex-Yugoslav Republic of Macedonia, Pilipinas, Gambia, Ghana, Japan, India, Kosovo , Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ukraine, Tunisia, Sudan.

Simula na rin ang paghahanda ng aplikasyon para sa mga seasonal workers na nagtrabaho na sa Italya sa nakaraan, anuman ang nasyunalidad.

Ang pamamaraan ay gagawin lahat online, sa pamamagitan ng website ng Ministry of Interior habang ang pagpapadala ng aplikasyon ay simula Marso 28.

Sa sinumang nagnanais gawin ito gamit ang sariling computer ay maaaring sundin ang gabay na ito:

1. Magpunta sa https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Kung rehistrado na, basahin ang ika-4 na hakbang, ngunit kailangang mag-rehistro kung hindi pa rehistrado;

 

 

2. Ilagay ang personal datas sa registration form, mangyaring ilagay ang 5 letra ng kontrol at i-click ang ‘invia‘;

3. Magpapadala ng email ang sistema kung saan nasasaad ang mga tagubilin upang makumpleto ang pagpaparehistro;

 

4. Mag-sign in sa nullaostalavoro.dlci.interno.it, at ilagay ang email at password at i-click ang “invia“;

5. Kapag naka-log in na, sa pahina “servizi disponibili”, i-click sa itaas na bahagi bandang kaliwa sa “Sportello Unico Immigrazione” ang “richiesta moduli“;

6. Sa “Decreto flussi 2017” at i-click ang “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale – Modulo C”;

 

7. Ngayon ay nasa unang pahina ng form. I-click ang “avanti” upang masimulan ang pagsagot dito;

8. Kakailanganin ilagay ang mga datos ng kumpanya na mage-empleyo sa seasonal worker sa Italya;

9. Ilagay rin ang datos ng employer/legal representative; ang datos kung saan kakailanganin ang visa at kung saan nais matanggap ang anumang kominikasyon.

10. Kailanganing tuluyin kung ang request ay multi-authorization (nulla osta pluriennale). Ang non multi-authorization ay balido lamang sa pagpasok ng seasonal worker sa 2016, ang multi authorization (nakalaan sa mga seasonal workers na nasa Italya noong nakaraang taon) ay balido rin sa mga susunod na taon kahit walang decreto flussi;

11. Sa employment proposal ay kailangang tukuyin ang panahon ng trabaho, ang uri ng kontrato, ang uri at antas ng trabaho.

 

12. Tukuyin kung saan magta-trabaho;

 

13. Tukuyin rin kung saan maninirahan, tukuyin kung ang upa sa apartment ay babayaran ng employer at kung ito ay ikakaltas sa sahod ng worker;

14. Mangangakong sasagutin ang bayarin sa pagpapauwi sa worker sa kaso ng expulsion at ang pagbibigay-alam ng anumang pagbabago sa trabaho.

15. Tukuyin kung gaano karami ang mga trabahador at kung magkano ang kinikita ng kumpanya upang masuri ang kakayahang mag-empleyo nito.

16. Ilagay ang numero ng e-revenue stamp na nagkakahalaga ng 16 euro na kakailanganin sa pagsusumite ng aplikasyon at ito ang magpapatunay sa isinulat sa online application at i-click ang “salva“.

 Sa puntong ito, ang aplikasyon ay nai-saved na at maipapadala lamang sa Marso 28.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Aggiornamento ng Carta di Soggiorno, dapat gawin tuwing ika-limang taon

First love never dies