in

Halaga ng sahod sa pag-aaplay ng carta di soggiorno sa taong 2016

Ang aplikante ay dapat patunayan ang pagkakaroon ng kita o sahod na hindi bababa sa halaga ng assegno sociale sa pag-aaplay ng carta di soggiorno. 

 

Roma – Anuman ang uri ng trabaho, self-employed man o subordinate, upang matugunan ang kinakailangang kita o sahod sa pag-aaplay ng EC long term residence permit o carta di soggiorno, ang aplikante ay dapat patunayan ang pagkakaroon ng kita o sahod sa isang taon na hindi bababa sa halaga ng assegno sociale o social allowance (artikulo 9 talata 1 Batas Pambansa 286/98).

Aumang uri ng pensyon, tulad ng disability o invalidità ay kinakailangang tukuyin at idagdag sa aplikasyon para sa sumatutal ng lahat ng sahod.

Sa kasong mag-aaplay din ng nasabing dokumento para sa miyembro ng pamilyang kapisan (convivente), ang kinakailangang sahod ay kailangang proporsyon sa bilang ng mga dependents. Posibleng pagsama-samahin ang lahat ng sahod ng mga miyembro ng pamilyang kapisan na regular sa Italya. Ang kalkulasyon nito ay tulad ng sa family reunification. Kung ang aplikasyon ay para sa 2 o higit na bilang ng menor de edad na anak, ang sahod ay kailangang doble ng social benefit o assegno sociale.

Narito ang required salary para sa taong 2016

Para sa taong 2016, ang taunang halaga ng social benefit ay € 5,825. Ito ay nangangahulugan na kung ang aplikante ay nag-aaplay lamang para sa kanyang sarili ay kailangang maipakita ang pagkakaroon ng gross annual salary katumbas ng € 5,825 buhat sa lehitimong paraan.

Kung ang aplikasyon ay para rin sa ilang dependents, ang kalkulasyon ng kabuuang taunang kita na dapat gawin ay ang sumusunod:

Aplikante + 1 miyembro ng pamilya: € 8,737.50

Aplikante + 2 miyembro ng pamilya: € 11,650.00

Aplikante + 3 miyembro ng pamilya: € 14,562.50

Aplikante + 4 miyembro ng pamilya: € 17,475.00

Aplikante + 2 o higit pang mas bata sa 14 na taong gulang: € 11,650.00

Aplikante + 2 o higit pang mga bata sa 14 na taong gulang at isang miyembro ng pamilya: € 14,562.50

Sa aplikasyon para sa carta di soggiorno, kailangan ding ilakip ang copia ng CUD o dichiarazione sostitutiva ng nakaraang taon, kung saan makikita kung ang sahod ay katumbas o higit sa halaga ng social benefit sa taon ng pag-aaplay (art. 16, talata 3, letra B ng Batas Pambansa 394/99).

Dapat tandaan na sa panahon ng pag-aaplay ng nasabing dokumento, ang aplikante ay kailangang pumasa sa italian language test o ang pagkakaroon ng diploma na kinikilala ng batas; kailangan ring ilakip ang kopya ng casellario giudiziario (criminal record clearance) at carichi pendenti (certificate of pending charges), ang balidong kopya ng permit to stay sa panahon ng aplikasyon, dapat ding ilakip ang kopya ng sertipiko na nagpapatunay ng pagkakaroon ng angkop na tahanan o ang certificato di idoneità di alloggiativa at ang historical residence certificate o ang certificato storico di residenza.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Carta d’Identità Elettronica, experimental period sa Italya

Paghahanda ng aplikasyon ng seasonal workers, simula ngayong araw