in

MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA STEM CELL THERAPY

Ang kahalagahan ng stem cell sa kalusugan at ang iba’t-ibang uri nito. 

 

Ang katawan ng tao ay puno ng daang-daang uri ng selula, bawat isa’y importante sa pang-araw-araw na gawain. Ang mga selulang ito ay responsable sa iba’t-ibang mahalagang proseso nang ating pangangatawan tulad ng pagtibok ng ating puso, pag-iisip, paglilinis ng ating dugo, pagpapalit ng selula ng ating balat at iba pa.

Ang pinaka-importanteng gawain ng mga selulang ito ay ang paggawa ng panibago at iba’t-ibang uri ng selula. Halimbawa, ang mga stem cells sa ating mga balat ay maaaring gumawa ng mga panibagong skin cells. Lubos pa dito, ang pagpaparte ng mga stem cells ay maaaring magtugma ng ibang trabaho tulad ng paggawa ng pigmentong melanin.

 

 

Kahalagahan ng stem cell sa kalusugan

Kapag tayo ay nagkasakit o nasaktan, nasisira din at namamatay ang ating mga selula. Sa ganitong pangyayari, nagiging aktibo ang ating mga stem cells na siyang pumapalit sa mga nasira at patay na selula. Dahil dito, tayo ay nananatiling malusog at maiwasan ang mabilisang pagtanda. Ang mga stem cells ay maaari nating maihalintulad na maliliit na doktor ng ating sariling pangangatawan.

Mga iba’t ibang uri ng mga stem cells

Maraming iba’t ibang uri ng stem cells. Ayon sa mga eksperto, ang bawat organo sa ating katawan ay may sariling uri ng stem cells. Halimbawa, ang ating dugo ay galing sa mga hematopoietic stem cell. Makikita rin natin ang mga embryonic stem cells sa mga unang yugto sa paglaki ng sanggol na maaaring magamit sa pag-develop ng mga organo at tissues sa ating katawan. Dahil sa bagong kaalaman na ito, nasabik at namangha ang mga siyentipiko sa potensyal ng mga stem cells. Kakaiba ang mga embryonic stem cells dahil maaga silang lumago at magamit sa pagporma ng iba’t ibang klase ng selula. Halimbawa, ang isang blood stem cell ay maaari lamang gumawa ng blood stem cell. Subalit ang isang embryonic cell ay maaaring gumawa ng selula para sa dugo, buto, balat, utak at iba pang bahagi ng katawan. Di tulad ng adult stem cells, natural na sa mga embryonic stem cells ang abilidad na gumawa ng ibang tissue at organo. Dahil dito rin ay magkakaroon ng kakanyahan ang mga embryonic stem cells na ayusin ang mga napinsalang organo. Ang mga embryonic stem cells na ito ay tira-tira lamang sa mga ibang (pang-gamot ng pertilidad) fertility treatments na ilang araw pa lang ang tanda. Ang mga tirang ito ay kadalasang tinatapon at nasasayang.

Ano ang Induced Pluripotent Stem cell o IPS?

Napukaw ang atensyon ng mga siyentipiko at mga doktor sa pagkatuklas ng panibagong uri ng stem cells. Sila’y tinatawag na Induced Pluripotent Stem cells o IPS. Magkatulad ang gamit ng mga embryonic stem cells at mga IPS. Ang pinakamalaking pagkakaiba lamang ay ang kanilang pinaka-ugat na hindi na nangangailangan ng embryo. Dahil dito, maiiwasan ang mga etikal (ethical) na isyu sa paggamit ng mga embryonic stem cells. Lubos pa dito ay maaaring magamit ang mga IPS sa transplantasyon ng mga stem cells. Ang IPS na ito ay makukuha, at maibabalik sa sariling katawan ng pasyenteng nangangailangan. Higit pa man, maiiwasan din ang negatibong reaksyon mula sa pagtanggi ng sariling selula sa mga panibagong stem cells mula sa transplantasyon.

Dahil sa natural na kakanyahan ng mga stem cells na pumalit sa mga nasira at lumang mga selula, napag-isipan ng mga siyentipiko na maaari silang magamit sa paggamot ng maraming kondisyong medical. Kapag binigyan ang pasyente ng mga stem cells na may natural na kapasidad na tumubo, maaari silang magamit sa paggamot ng organo. Halimbawa, kapag ang pasyente ay nakaranas ng sakit sa puso, ang mga stem cells ay maaaring magamit sa pagpapagaling sa puso.

Gayunpaman, limitado lamang ang kakanyahan ng mga natural na stem cells na magpagaling ng mga pinsala sa ating katawan. Tulad nang nasabing halimbawa, ang sariling stem cells ng puso ay maaari ring magpagaling ng ibang napinsalang organo at selula, ngunit ang transplantasyon ng milyon-milyong stem cells ay higit na mas epektibo. Dahil dito, ang transplantasyon ng stem cells ay makatutulong sa pagbubunsod ng ating natural na kakanyahan at limitadong bilang ng stem cells. Ngunit bago ito maaaring magamit, kailangang siguraduhin ng mga siyentipiko ang kaligtasan ng proseso sapagkat maaari rin itong bumuo ng mga tumor at iba pang komplikasyon sa ating immune system. Sa mabilis na panahon, magiging karaniwan ang pagpapagaling ng mga pasyente gamit ang stem cell transplant. Ganunpaman, malaki ang posibilidad na umigi ang praktikalidad ng medisina gamit ang mga stem cells. Gayun din, malaki ang pangako na maaaring magamot ang mga malubha at laganap na karamdaman tulad ng cancer, sakit sa puso, Parkinson’s disease, multiple sclerosis, stroke, Huntington’s disease, pinsala sa spinal cord at iba pa dahil sa siyensa ng stem cells.

Ang mga doktor ay inirerekomenda na isaalang-alang ito kaugnay ang pag-iingat. Sa panahon ngayon, iilan lamang ang mga stem cell transplants na napatunayang ligtas at epektibo. Ang pinakamahusay na halimbawa ay ang transplantasyon ng bone marrow. Ngunit maraming iba pang hindi napatunayang paggamot gamit ang stem cells ang ipinapabalita sa buong mundo. Nakakakuha ito ng malaking atensyon sa media dahil sa mga tanyag na taong napapasailalim sa nasabing paggagamot. Gayun pa man, patuloy ang babala ng mga doktor at siyentipiko sa mga pasyente ukol dito. Kailangang maingat na alamin ng mga pasyente ang mga epekto at katangian ng transplantasyon sapagkat mayroon nang mga namatay dahil sa prosesong ito. Habang makatwiran ang pagsasaalang-alang ng lahat ng posibilidad, pinapayo ng mga eksperto na gamitin lamang ang mga stem cells sa mga malubhang kondisyon lamang at kung wala ng ibang opsyon matapos ang pagkonsulta sa doktor. (ni: Loralaine R. – FNA-Rome)

Source: http://www.ipscell.com

Ang aming inilalathala ay sadyang gabay lamang. Importante pa rin ang pagsadya sa doktor o espesyalista na maaari makakapagbigay-linaw kung mayroon pa kayong mga katanungan o pag-aalala tungkol sa inyong kalusugan.

Sa mga nais tumulongo sumuporta sa mga programa ng FNA-Rome, o magpa-schedule ng medical outreach pakitawagan lamang si Bb. Nenette Vecinal, FNA Secretary, sa numerong 3295371278 o si Bb. Erle Abalos, FNA Assistant Secretary, sa numerong 3285597506. Maraming salamat po!

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mag-aaral na mayroong foreign citizenship, patuloy ang pagdami

Stagionali. Pubblicato il decreto flussi da 30 mila ingressi