in

Mga pagbabagong napapaloob sa Decreto flussi 2017

Mas pinadali ang multi-entry permit at conversion ng mga permit to stay, mas mahigpit na patakaran naman ukol sa tirahan at mga kumpanya na nagpapapunta sa mga seasonal workers sa bansa na hindi itinutuloy ang hiring. Inilathala ang D.Lgs. 203/2016 sa pagsasabatas ng European directive.

 

Abril 5, 2017 – Ipinatutupad sa Decreto flussi 2017 ang legislative decree 29 Oct 2016 bilang 203 at ang pagsasabatas ng Directive 2014/36/EU ukol sa kondisyon ng pagpasok at pananatili ng mga third country nationals bilang mga seasonal workers sa Italya.

Partikular ang dekreto ay nagsasaad na ang mga foreign seasonal workers ay maaaring mag-trabaho sa sektor ng agrikultura at hotels. Ito ay magpapahintulot sa mas madaling pagbibigay ng multi-year working permit o ang nulla osta pluriennale sa pagpasok sa Italya ng hindi na kailangan pang maghintay sa pagtatalaga ng decreto flussi: sapat na ang pananatili sa Italya bilang seasonal worker ng isang beses sa huling limang taon at hindi na tulad sa nakaraan, na hindi dapat bababa sa dalawang magkasunod na taon.

Kahit na ang tacit consent o silenzio-assenso makalipas ang 20 araw mula sa pag-aaplay ng nulla osta ay ipatutupad lamang kung ang seasonal worker ay nakapag-trabaho na sa Italya bilang seasonal worker kahit isang beses lamang sa loob ng huling limang taon, kumpara sa ipinatutupad noon na dapat ay nag-trabaho na sa Italya sa nakaraan o huling taon.

Mas madali na rin ang conversion ng mga permit to stay mula sa seasonal job sa sinumang mayroong job offer, determinato o indeterminato man at ang aplikasyon ay maaaring isumite makalipas ang 3 buwang pagta-trabaho bilang seasonal at regular na nabayaran ang kontribusyon sa Inps.

Isang mahalagang bagay din ang pagbabago ukol sa tirahan na dapat ay patunayan ng employer. Batay sa dekreto, ang halaga ng upa sa apartment ay hindi maaaring sobrang taas kumpara sa pisikal na estado ng apartment at hindi dapat lalampas sa 1/3 ng sahod na matatanggap ng seasonal worker. Hindi rin maaaring kaltasin ang upa ng apartment mula sa sahod ng seasonal worker.

Gayunpaman, nasasaad din na ang duration ng seasonal job ay siyam na buwan sa loob ng 12 buwan at malinaw na nasasaad ang explusion sa dayuhan makalipas ang panahong nabanggit.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mga dapat malaman ukol sa Decreto Flussi 2017

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale, maaaring i-convert sa lavoro subordinato?