in

Nais malaman ang status ng aplikasyon ng Italian citizenship? Narito kung paano

Sa pamamagitan ng website ng Interior Ministry ay maaaring masundan ang status ng isinumiteng aplikasyon, pati na rin ang anumang komunikasyon buhat sa Prefecture. Narito kung paano.  

Ang sinumang nag-aplay ng Italian citizenship ay maaaring kontrolin online ang aktuwal na estado nito. Sapat na ang mag-log in sa website ng Ministry of Interior.

1. Ang mga nagsumite ng aplikasyon online, batay sa bagong proseso nito ay maaaring maka-access gamit ang username at password na ginamit sa pagsusumite ng aplikasyon at mga kinakailangang dokumento.

2. I-click ang “Cittadinanza” (sa bandang kaliwa) at pagkatapos ay i-click ang “Visualizza Stato della Domanda”.

3. Sa mga maglo-log in naman sa unang pagkakataon, dahil isinumite ang aplikasyon ng personal sa Prefecture batay sa lumang proseso nito, ay kailangan munang ang mag-register sa nabanggit na website. Samakatwid ay:

a. Kailangan munang magkaroon ng username at password na validated ng sistema.

b. Pagkatapos ay i-click ang “Cittadinanza” at pagkatapos ay i-click ang “Primo accesso alla domanda”.

c. Pagkatapos ay kailangang ilakip ang aplikasyon sa inilaang pahina sa aplikante sa pamamagitan ng surname, name at date of birth, numero ng aplikasyon (k10/C o k10), Prefecture at petsa ng pagsusumite at pagkatapos ay kopyahin ang code print o codici di controllo at i-click ang “Cerca la domanda”.

d. Kung ang mga inilagay na datos ay tama ay makikita ang message na “Associazione Avvenuta con Successo”. Mula sa puntong ito, upang malaman kung ano na ang estado ng aplikasyon, ay sapat ng mag-access sa sistema at i-click ang “Cittadinanza” at i-click ang “Visualizza Stato della Domanda”.

Bukod dito, sa website ng Interior Ministry, ay maaari ring makita ang lahat ng komunikasyon mula sa Prefecture (o mula sa Konsulado sa sinumang nagsumite ng aplikasyon mula sa labas ng Italya). Sapat na ang mag-access, i-click lang ang “Cittadinanza” at “Comunicazioni”.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kailan kailangan ang Police clearance mula sa Pilipinas sa pag-aaplay ng italian citizenship?

Mga Dapat Malaman Tungkol sa Pagkaimpatso