in

Reddito di Cittadinanza, mga dapat malaman

Ang Reddito di Cttadinanza, ayon sa Movimento 5 Stelle, ay isa umanong revolutionary project na ang pangunahing layunin ay ang pataasin ang employment rate at labanan ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa bansa.

Ito ay isang uri ng tulong pinansyal sa mga pamilyang nasa matinding kahirapan. Sila ang mga inilarawan ng Istat na kumikita ng mas mababa sa € 780 kada buwan. Kabilang ang mga dayuhan, ay tinatayang may limang milyon katao sa Italya ang nasa sitwasyong ito – humigit kumulang na 1.32 milyong mga pamilya kung saan ang 164,000 ay pamilya ng mga dayuhan.

Ang reddito di cittadinanza at ang pensione di cittadinanza na nakalaan para sa mga over 65, ay isang ayuda bilang karagdagan sa mababang sahod ng mga pamilya upang maabot ang halagang € 780,00. Samakatwid, kabilang sa mga beneficiaries, halimbawa ang tumatanggap ng € 200 sahod sa isang buwan, ay makakatanggap ng € 580 na rdc. Ito ay inaprubahan ng Council of Ministers noong nakaraang Huwebes, January 17, kasabay ng reporma sa pensyon.

Kailan magsisimula ang RdC?

Ang official website ay online simula Pebrero. Sa pamamagitan ng website ay malalaman ang mga kinakailangang dokumento sa pagsusumite ng mga aplikasyon na magsisimula sa buwan ng Marso. Ang tulong pinansyal ay matatanggap simula sa sususnod ng buwan ng aplikasyon, o mula April.

Halaga ng Reddito di Cittadinanza:

Sa kasong ang beneficiary ay single, ang matatanggap ay ang maximum amount ng € 780 ngunit ito ay tumutukoy sa 2 bahagi: € 500,00 at karagdagang € 280 kung may inuupahang bahay o € 150 kung nakatira sa bahay na binabayaran ang mutuo. Sa kasong ito lamang aabot ang RdC ng € 780,00. Samantala, kung nakatira sa sariling bahay, ang maximum amount na matatanggap ay € 500,00. Ang karagdagang halaga ay ibibigay lamang kung sa pamilya ay mayroong person with disabilities.

Ang mga requrements para matanggap ang RdC:

  • Mamamayang Italyano, Europeo o long term residents o dayuhang 10 taong naninirahan sa bansa – at ang huling dalawang taon nito ay tuluy-tuloy;
  • ISEE na mas mababa sa € 9.360 sa isang taon
  • Kung walang sariling bahay ay hindi tataas sa 6,000 ang sahod ng buong pamilya sa isang taon o € 500 kada buwan (o € 20,000 para sa mga pamilya na mayroong disabilities sa miyembro nito)
  • Bukod sa sariling tahanan ay may kitang hindi tataas sa € 30,000 kada taon mula sa real estate.
  • Walang miyembro ng pamilya ang dapat na mayroong brand new car na 1600cc (250cc sa motor) sa 6 na buwang nakaraan

Paano mag-aplay

Maaaring mag-aplay ng RdC online, sa website na nakalaan para sa reddito di cittadinanza. Maaari ding mag-sumite ng aplikasyon sa Poste, Caf at sa tanggapan ng Inps gamit ang angkop na form. Pagkatapos, ay susuriin ng Inps ang pagkakaroon ng mga requirements. Matapos tanggapin ang aplikasyon, ang beneficiary ay makakatanggap ng komunikasyon mula sa Centri per l’Impiego para sa individual formation o job reintegration course. Ang mga beneficiaries ay obligadong tanggapin ang isa sa tatlong job proposals at makalipas ang 12 buwan ng pagtanggap ng RdC ay kailangang tanggapin ang unang job offer. Partikular, para sa Patto per il lavoro ang mga beneficiaries ay kailangang:

– nakatala sa isang platform na nakalaan sa paghahanap ng trabaho at

– tanggapin ang mga formation courses.

Ang RdC ay matatanggap ng 18 buwan. Ito ay ibibigay sa pamamagitan ng isang ecard, karaniwang prepaid card na tinatawag na Carta Reddito di Cittadinanza. Inaasahan din ang posibilidad na makapag-withdraw ng cash hanggang € 100.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Requirements sa Renewal ng mga Pasaporte, nilinaw ng DFA

OFW sa Toskana, ipinagdiwang ang Araw ng mga Migrante