Reddito di Cittadinanza, paano mag-aplay?

Ang Reddito di Cittadinanza ay maituturing na tagumpay ng 5 Stelle. Sa kasalukuyan ito ay pinakikinabangan ng higit sa 1.3 milyong mga pamilya. Layunin nitong tugunan ang pangangailangang pinansyal at maitaguyod muli ang pagbabalik trabaho, na nakatulong sa halos 3milyong katao.  Sinu-sino ang makakatanggap ng Reddito di Cittadinanza?  Ang Reddito di Cittadinanza ay inilalaan sa mga mamamayan na mapapatunayan na … Continue reading Reddito di Cittadinanza, paano mag-aplay? More