in

Reddito di Cittadinanza, paano mag-aplay?

Reddito di Cittadinanza Ako Ay Pilipino

Ang Reddito di Cittadinanza ay maituturing na tagumpay ng 5 Stelle. Sa kasalukuyan ito ay pinakikinabangan ng higit sa 1.3 milyong mga pamilya. Layunin nitong tugunan ang pangangailangang pinansyal at maitaguyod muli ang pagbabalik trabaho, na nakatulong sa halos 3milyong katao. 

Sinu-sino ang makakatanggap ng Reddito di Cittadinanza? 

Ang Reddito di Cittadinanza ay inilalaan sa mga mamamayan na mapapatunayan na nasa mas mababa pa kaysa sa pamantayan ng pagiging ‘mahirap’. Ito ay ibinibigay hindi lamang sa mga Italians bagkus pati sa mga dayuhang kwalipikado o nagtataglay ng mga requirements na itinalaga ng batas. 

Maaari itong matanggap ng mga Italian citizens, Europeans at mga dayuhang mamamayan na mayroong permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dating carta di soggiorno. 

Bukod dito, ang dayuhan ay dapat na naninirahan sa Italya ng hindi bababa sa 10 taon sa panahon ng aplikasyon. At ang huling dalawang taon ay dapat na tuluy-tuloy o continuativa

Ang mga requirements

Bukod sa nabanggit, upang matanggap ang Reddito di Cittadinanza ay kailangang matugunan ng mga nabanggit ang ilang kundisyon: ang pagkakaroon ng ISEE na mas mababa sa €9.360, at real estate assets, bukod sa bahay na tinitirahan, na mas mababa sa € 30,000. At isa pang real estate asset na mas mababa sa € 6,000, at nadadagdagan ng € 2,000 para sa bawat miyembro ng pamilya, hanggang €10,000. At karagdagang €1,000 para sa bawat anak mula sa ikatlong anal at karagdagang €5,000 para sa bawat miyembro ng pamilya na may malalang disabilities. Mahalaga din ang pagkakaroon ng reddito familiare o kabuuang sahod ng buong pamilya na mas mababa sa €6,000 na imu-multiply sa 1 para sa unang miyembro ng pamilya. Ito ay nadadagdagan ng 0,4 sa bawat miyembro ng pamilya na higit sa 18 anyos at 0,2 naman sa mga miyembro ng pamilya na menod de edad. 

Kung ang pamilya ay nangungupahan, ang itinakdang € 9360,00 ay mas mataas. Kailangan din na walang miyembro ng pamliya ang mayroong bagong sasakyan na inilabas lamang anim na buwan bago ang aplikasyon o motor na mas mataas sa 250cc na inilabas ng dalawang taon bago ang aplikasyon. 

Ang mga Pilipino ay hindi kasama sa listahan ng mga nationalities na dapat magsumite ng  financial at real estate assets pati na rin ang family composition mula sa country of origin. Ang sertipiko ay kailangang translated, authenticated at legalized ng Italian embassy o consulate sa country of origin.

Ang aplikasyon 

Ang aplikasyon ng Reddito di Cittadinanza ay maaaring gawin online gamit ang SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica.sa pamamagitan ng website ng Inps

Maaari ring magtungo sa mga Patronati at mga Poste Italiane, makalipas ang unang limang araw ng buwan. Upang mapabilis ang aplikasyon, ipinapayo na i-download at sagutan na ang form na ito. 

Ang mga aplikasyon ng Reddito di Cittadinanza ay ipinapadala sa tanggapan ng Inps sa loob ng 10 araw. Ang Inps, sa susunod na 5 araw ay susuriin ang mga requirements at sa kasong positibo ang aplikasyon ay kikilalanin ang benepisyo sa pamamagitan ng Carta Reddito di Cittadinanza kung saan sa pamamagitan nito ay matatanggap ang benepisyo.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Ako Ay Pilipino

Bonus Natale, fake news!

Ako Ay Pilipino

Zone rosse at arancione, ang nasasaad sa bagong ordinansa