in

Tredicesima, kailan ibinibigay at paano kinakalkula?

Kinakalkula ang 13th month pay o tredicesima batay kung ang trabaho ay full-time o part time at kung sumasahod ng buwanan, lingguhan o per hour. 

 

Malapit ng dumating ang panahon ng pagbibigay ng 13 month pay o Christmas bonus, lalong kilala sa tawag na tredicesima sa Italya. Isang obligasyon, ayon sa Collective Agreement ng Domestic Job, artikolo 37 kung saan nasasaad: “Sa pagdating ng Kapaskuhan o bago matapos ang buwan ng Disyembre, dapat ipagkaloob sa manggagawa ang isang buwang dagdag na sahod.” 

Kung kaya’t walang dapat ikabahala ang sinumang hindi makakatanggap nito bago mag-pasko dahil ito ay ibinibigay hanggang bago magtapos ang taon.

Ang karagdagang buwanang sahod na ibinibigay sa colf, baby sitter o caregiver ay dapat na katumbas ng kabuuang sahod ng manggagawa, kabilang ang anumang allowance sa board and lodging.

Para makalkula ang 13th month pay, ay kailangan ring isaalang-alang ang mga araw ng pagliban o absent mula sa trabaho dahil sa sakit, aksidente o maternity at ang pamamaraan ay nag-iiba kung panahon ng trabaho ay full-time o part time at kung ang  suweldo ay buwanan, lingguhan, o “per hour”.

Buwanang Sahod

Ang 13th month pay ay katumbas ng isang buwang sahod.

Hal: Ang isang care giver na nagtrabaho ng buong taon at may buwanang suweldo ng € 900 ay may karapatan na makatanggap ng € 900 bonus. Ang isang care giver naman, na nagtrabaho mula sa Hunyo 1 – Disyembre 31 at may buwanang suweldo na € 900 ay may karapatan na makatanggap € 525.00 bonus( euro 900 X 7 buwan: 12)

Lingguhang Sahod                                                                                                        

Ang 13th month pay ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagmu-multiply ng weekly salary sa 52 weeks (katumbas ng isang taong serbisyo) at pagdi-divide sa 12 months. Hal: isang baby sitter na tumatanggap ng € 50 per week ay may karapatang tumanggap ng Christmas bonus na 216,66 (50 X 52 weeks / 12 months)

Per hour na Sahod

Sa ganitong kaso, kailangang i-multiply ang sahod per hour sa kabuuang oras ng trabaho per week. Ang result nito ay ang sahod per week na kailangang i-multiply sa 52 weeks at i-divide sa 12 months. Hal: Ang isang domestic worker na may sahod na € 10.00 kada oras para sa 10 oras bawat linggo, ay may karapatan sa € 433.33 bonus (€ 10.00 x 10 hrs bawat linggo X 52 linggo = 100 Euro = 5200 €/ 12 months = € 433,33)

 

PGA

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Male Prostitution sa Roma, tinutukan ng mga awtoridad. Isang Pinoy, huli sa akto

Sospensyon ng Decreto Salvini, isinulong ng PD at M5S sa Torino