in

Ama, Maging Isang Tunay na Ama

Ama, ikaw ang haligi ng tahanan 

 

Ama, haligi ka ng tahanan

mahinahon, matibay at may paninindigan

ang dangal ng pamilya’y binabantayan

mga anak ay inihahanda’t tinuturuan

upang maging mabuting mga mamamayan

na huhubog sa isang magandang lipunan

 

Ama, braso ka ng pamilya

malakas,masigla at laging handa

pulot pukyutan ay hanap sa tuwina

upang sa hapag kaina’y mayroong madala

mga kama’y lagi mang nakahawak sa lupa

kung para sa pamilya ika’y masaya

 

Ama, tanglaw ka ng tahanan

lalo na sa mga araw ng kagipitan

para makahinga’y gumagawa ng paraan

sa panahong naghahari ang kadiliman

akay ang pamilya sa maliwanag na daan

at kailan ma’y hindi iniiwa’t pinapabayaan

 

Ama,ikaw ang siyang gabay

sa tahanan ikaw ang tagasubaybay

kinabukasan ng mga mahal sa’yo nakasalalay

ang iyong pagmamahal ay banal at tunay

para sa pamilya’y magtitiis at ilalaan kahit buhay

upang bawat isa’y maging matagumpay

 

Ama, tunay ka ngang isang ama

sa mga kalalakiha’y talagang pinagpala

sa mga anak ay isang halimbawa’t pag-asa

kahalagahan sa lipuna’y walang hihigit pa

isang bagay hiling mo sa poong lumikha

sa pagtataguyod sa pamilya’y patnubayan ka

(ni: Demetrio ‘Bong’ Rafanan)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ang pagpapatala bilang residente o ang iscrizione anagrafica

PINOY FIESTA SA PALERMO – MALAKING TAGUMPAY