in

Ano ang Santacruzan?

Ang Santacruzan ay itinuturing na isa sa pinakakilalang pangrelihiyong pagdiriwang sa kultura ng mga Pilipino. Ang iba’t ibang parokya at mga komunidad ng mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo ay nag-oorganisa upang gunitain ng Santacruzan.

 

Ang Santacruzan ay itinuturing na isa sa pinakakilalang pangrelihiyong pagdiriwang sa kultura ng mga Pilipino, sa Pilipinas man o maging sa iba’t ibang dako ng mundo kung saan mayroong komunidad ang mga Pilipino.

Ang nasabing tradisyon ay isa sa mga nagbibigay kulay tuwing sasapit ang buwan ng Mayo. Mahabang panahon ang iginugugol sa pag-oorganisa ng pagdiriwang na ito. 

Ayon sa Banal na Tradisyon, si Santa Elena ay pumunta sa bundok ng Kalbaryo, 300 taon matapos ang pagkamatay ni Kristo upang hanapin ang Krus kung saan siya ipinako. Tatlong krus ang nakita at nalaman nila na ang isa sa mga krus doon ay kay Kristo dahil sa napagaling nito ang isang kasamahan ni Santa Elena. Matapos ideklara ang dogma ng Immaculada Concepcion noong 1854, nagsimula ang Tradisyon ng Santacruzan bilang debosyon kay Maria na tinawag ring Flores de Maria.  Ito ay ang pag-aalay ng bulaklak kay Maria bilang bahagi ng pagninilay at pagbibigay-pugay.

Ang iba’t ibang parokya at mga komunidad ng mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo ay nag-oorganisa ng santacruzan upang gunitain ang paghahanap at pagkakatagpo nina Reyna Elena at ng kanyang anak na si Constantino ng Banal na Krus mula sa Jerusalem.

 

ni: Quintin Kentz Cavite Jr.

 

 

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.3]

Ika-5 taon ng Santacruzan ng Sentro Katoliko Filipino, ipinagdiwang sa Empoli

Citizenship acquisition, nangunguna ang Italya sa Europa