in

Bakit Mimosa ang ibinibigay sa mga kababaihan tuwing March 8?

Hindi isang pagkakataon lamang ang pagpili sa mimosa bilang simbolo ng Araw ng mga Kababaihan.

 

Ang kulay dilaw na bulaklak o mimosa ay ang simbolo ng Araw ng mga Kababaihan. Kung kaya’t bago magbigay ng isang bungkos na mimosa, alamin muna ang kahulugan kung bakit ito ibinibigay.

Ang mimosa ay isang uri ng halaman na nagmula sa Australia. Dinala ito sa Europa noong simula ng XIX century dahil sa angkop nitong klima. Ito ay namumukadkad sa pagtatapos ng winter o taglamig. Ang maputlang pagkadilaw nito ay tila nagtataboy sa kulimlim ng taglamig at naghahasik ng kagalakang hatid ng tagsibol.

Gayunpama, ayon sa American Indians, ang bulaklak na mimosa ay sumasagisag sa kapangyarihan at pagkababae. At samakatwid, hindi isang pagkakataon ang pagpili dito bilang simbolo ng Araw ng Kababaihan: sa katunayan, hindi laming dahil sa pamumukadkad nito sa pagasapit ng March 8 bagkus pati na rin sa sagisag nito.

Ang mimosa, sa katunayan, ay piniling bulaklak upang gunitain ang mga mangagawang kababaihan na binawian ng buhay sa sunog sa isang pabrika sa New York kung saan sila nagta-trabaho. Ito ay naganap noong March 8, 1908.

Noong 1946 ay pinili ng UDI o Union of Italian Women ang mimosa bilang perpektong bulaklak na kumakatawan sa pagdiriwang. Sa katunayan, bukod sa ito ay isang uri ng bulaklak na madaling tumubo sa maraming bahagi ng Italya, ang mimosa ay mura at madaling isabit ang munting sanga nito sa blouse o blazer.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Italian citizenship application, rejected sa kawalan ng B1 level certificate

International Women’s Day, kasaysayan ng pagdiriwang