in

Dakila ka Ina!

Ang tulang ito ay aking handog para sa aking ina at sa lahat ng ina sa mundo!

 

Ilaw ng tahanan kung siya’y tagurian

Dakilang handog ng Diyos sa tanan;

Sinuman ay tiyak na maliligayahan

Sa taglay na buti ng kanyang katauhan.

 

Ako, ikaw at siya, sadyang mamamangha

Sa mapag-arugang puso niya na isang biyaya;

Alin pa kayang pag-ibig ang makahahangga

Sa ganoong pag-ibig na batbat ng hiwaga.

 

Saanman at kailanman, siya’y masasandalan

Kandili niya sa atin, di mapapantayan;

Mahal na ina, ikaw ang aming kahilingan

Sakripisyo mo, kalian pa naming matutumbasan?

 

Lahat ng hilahil, iyong nilalagpasan

Ito’y kadakilaan na alay kaninuman;

Tigib ng galak, bawat isa sa tahanan

Sa pagmamahal mo na ipinararamdam.

 

Dakila ka ina, higit ninuman

Dito sa puso namin, ikaw ay mananahan

Salamat sa lahat, sadyang di malilimutan

Inyong mga bigay mula nang kami’y isilang.

 

ni: Danilo Rogayan Jr

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 Chinese police na magpa-patrol sa Milan, ipinakilala

Fiesta ng Mabini Hometown Association dinumog