in

INA, dakila ka!

Sa pinakadakilang tao sa ating buhay, ang ating INA! Sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng pag-aaruga, sa lahat ng pagmamahal, tunay na walang kapantay, Maligayang araw ng mga INA! 

Ako’y dinala mo, sa sinapupunan

At inalagaan, ng siyam na buwan

Sa bawat sipa ko, sa iyong balakang

May hatid na haplos, ng kaligayahan

Mula sa pagsilang, Ikaw aking Ina

Ang naging gabay ko, sa tuwi-tuwi na

Sa buong magdamag, hanggang sa umaga

Ang bisig mo Ina, ang aking kasama

 

Ang dampi ng iyong, mapagpalang kamay

Ang siyang sa akin, ay nagbigay buhay

Sa paglalayag ko, sa mundong ibabaw

Ang iyong liwanag, ang lagi kong tanglaw

Ikaw aking Ina, ang inspirasyon ko

Tangi kong kalasag, sa mundong magulo

Sa bawat pagsubok, na sinasambot ko

Ikaw aking Ina, ang aking saklolo

  

Ginawa mo akong, maging matagumpay

Sa bawat hakbang ko, ika’y kaagapay

Di mo binayaang, ako ay maligaw

Sa tuwid na landas, ang nagdala’y Ikaw

Kung ikaw ay wala, oh mahal kong Ina

Ang buong daigdig, ay wala ring saya

Wala rin ang anak, na iyong dinala

Na siyang tumubos, ng sa mundong sala

Sa lahat ng INA, sa buong daigdig

Ang aking pagbati, ay taos sa dibdib

Sa DAKILANG INANG, PUSPOS NG PAG-IBIG

Maligayang bati (Mama Mary) INANG INIIBIG

ni: Letty Manigbas Manalo

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dalawang balota para sa iisang botante, natanggap ng ilan sa Italya

Postal Voting, binatikos ng mga botante sa Italya