in

Isang pastol na galing sa kabundukan

alt

Isang pastol na galing sa kabundukan

Dumating sa aming magulong kawan

Nagturo ng mabuting balita’t kabutihan

Sa amin ay nagmulat sa katotohanan

Sa madilim na landas kami’y ginabayan

patungo sa inaasam na kaligtasan

Isang pastol na galing sa kabundukan

May angking karisma’t katalinuhan

Mapagpakumbaba, tapat at madaling lapitan

Sa aming kaguluha’y laging nagbibigay kaayusan

May dala-dalang inspirasyon at kapayapaan

Kami’y inilalayo sa mga kapahamakan

 

Isang pastol na galing sa kabundukan

May dalang mga kanta sa aming kawan

Mga ito’y naging aming sandigan

Nagpatibay sa pagkakaisa’t pagmamahalan

Nagsasabi na sa pagtatayo ng masayang pamayanan

Madali’t maayos ‘pag kay Kristo inilalaan

 

Isang pastol na galing sa kabundukan

May boses na buo’t puno ng katapatan

Sa pagbigkas ng mabuting balita’y naging kasangkapan

Kapag may bagyo’y kita ang katatagan

Takot, pagkabahala’t  pagkalito’y hindi siya kakakitaan

Aming kawa’y minamahal at ‘di iniiwanan

 

Isang pastol na galing sa kabundukan

Tahimik,mapagmahal,matatag at maasahan

Kanyang baston ay katapatan at karunungan

Mahirap ma’y sa pag-ibig siya’y biniyayaan

Handang ipamahagi sa iba pang kawan

Mga salita niya’y parang galing sa kalangitan

Sa Diyos nagbuhat lahat ng kanyang mga katangian

(ni: Demetrio ‘Bong’ Rafanan)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Gaano katagal ka ng naghihintay ng kasagutan ng citizenship?

SANATORIA: Mula sa Senado, isang pag-asang magkakahalaga ng 1,000 euro