in

Limang paraan kung paano gamitin ang inyong 13th Month Pay at Christmas bonus

Ang Disyembre, bukod sa panahon ng pagbibigayan ay panahon din ng mabigat na paggasta. Ito ay hindi lamang panahon ng mga reunions ng mga pamilya at mga kaibigan, ay inaasam-asam din sa buong taon ang pagtanggap ng 13th month pay.

Ngunit bago gawin ang shopping list, sa panahon tulad ng matinding krisis, ay kailangang magkaroon ng solid plans kung paano gagamitin ang pinakahihintay na Christmas bonus. Narito ang ilang tips kung paano ito mahusay na gamitin:

1. Alamin ang budget.

Kahit pa sabihing ‘doble’ ang matatanggap na halaga sa buwan ng Disyembre kumpara sa ibang buwan, kailangan siguraduhing mananatiling ‘tapat’ sa inyong budget. Italaga ang amount na nais gastusin sa pagdiriwang ng Pasko, maaaring regalo, pagkain o bakasyon, ngunit manayiling tapat sa itinakdang allocation. Tandaang huwag lalampas sa itinakdang halaga at huwag kalimutang kailangang isama sa budget ang usual expenses tulad ng utilities etc…

2. Bayaran ang utang.

Walang pinaka-angkop na panahon ng pagbabayd ng utang kundi ang Christmas time. Ito ay dahil sa karagdagang cash, ang utang ay mababayaran ng hindi apektado ang usual household expenses.

3. Doblehin, kung posible, ang mga payments.

Kung makakaya, doblehin ang halaga ng regular monthly payments. Bukod sa mababawasan ang interes, ito ay isang makabuluhang paraan.

4. Ang Pasko ay hindi lamang panahon ng bigayan, kundi panahon din ng pag-iimpok.

Para sa karamihan, ang Pasko ay panahon ng pagtanggap ng mas malaking halaga kumpara sa ibang buwan. At dahil ang Pasko ay isang beses lamang sa isang taon, para sa ilan ay dapat itong marangyang ipagdiwang. Bakit hindi subukang tingnan ang kabilang aspeto nito? Na ang pagtanggap ng ‘doble salary’ ay isang beses lang din nangyayari sa isang taon. Dahil dito ay kailangang pahalagahan ito at iimpok sa halip na hayaang masayang ang bawat cents nito.

5. Piliting mamuhay ng normal, kahit na sa pinaka mahalagang araw ng taon.

Kahit pa puno ng salapi ang inyong mga bulsa, maaaring mamuhay ng one-day millionaire sa pagbili ng lahat ng luho at layaw batay sa bugso ng damdamin. Ngunit walang masama kung gagastos para sa sarili at sa mga mahal sa buhay na mananatili sa itinalagang budget. Tandaan, na dapat pa ring mabuhay pagkatapos ng pagdiriwang ng Pasko ay walang dahilan upang gawing butas ang inyong mga bulsa.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mas maraming tourist visa para sa ekonomiya ng Europa – EU Commission

World’s Best Bodybuilder, isang Pinay Mom