in

Lipad

”Lipad mga ibong magigilas
ikampay mga pakpak na malalakas
abutin ang kalangitang napakataas
kung saan wala pang nakarati’y puntahan
doon sa abot tanaw na ang kinabukasan
ngunit madaling makita’t balikan ang pinangalingan “

alt

“Lipad mga ibong magaganda
matuling paglalakba’y isagawa
lakas ng loob magkaroon at laging dala
gawing kaharian ang himpapawid
kidlat, ula’t hangi’y ‘di mga balakid
sa paghahanap ng tagumpa’y maging masugid

“Lipad mga ibong matatapang
pagkakatao’y ‘wag hayahang masayang
harapi’t gapiin lahat ng hadlang
gamitin mga angking tibay at karunungan
ang matakot at umatras ay kalimutan
upang pagkabigo’t pagbasak ay maiwasan”

” Lipad mga ibong magigilas
kahit sa mga ulap piliting lumampas
lipad mga ibong magaganda
kung saan makakaya at hangang may ibubuga
lipad mga ibong matatapang
katuparan ng mga pangarap simulang magbilang”

”Lipad mga ibong magigilas
pag-asa’t pag-ibig sa puso’y laging wagas
lipad mga ibong magaganda
patnubay ng Diyos inyong makakasama
lipad mga ibong matatapang
hanapin kaligayahang walang hangang”

By: Demetrio-Bong Ragudo Rafanan

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Nasa mga banners na halikan ng mga religious leaders, binabawi!

INC SA ROMA, NAG-HOST NG CULTURAL PROGRAM PARA SA MGA FILIPINO COMMUNITIES