in

Mahilig ka bang uminom ng kape?

Mahilig ka bang uminim ng kape? Alam mo bang ang malakas sa konsumo nito ay nagdudulot ng hindi kanais-nais na mga sintomas?

Tunay na maraming benepisyong nakukuha sa regular na pag-inom ng kape. Kabilang na dito ang mga:

 • nakakapagpasigla ito ng sistema ng utak (Central Nervous System);
 • malaking tulong para maging alerto at gising sa buong araw;
 • nakapagpapabuti ng memorya at kaisipan ng tao;
 • napapabilis ang pag-iisip at napapabuti ang memorya ng mga matatanda.

Ayon sa mga dalubhasa, ang katamtamang konsumo ng kape ay nasa 200 hanggang 300 milligrams. Ito ay mga dalawa hanggang apat na tasa at ito ay hindi nakakaapekto sa kalusugan.

Samantala, maituturing na malakas sa konsumo nito kung ito ay aabot mula sa 400 milligrams o mga apat na tasa pataas, at ito ay nagdudulot ng hindi kanais-nais na mga sintomas tulad ng mga sumusunod:

 • Insomnia o kahirapan sa o kakulangan ng tulog;
 • Nerbiyos;
 • Pagkabagabag;
 • Pagkairita;
 • Pangangasim ng sikmura o gastroenteritis;
 • Mabilis na pagtibok ng puso;
 • Pangangatog ng kalamnan o muscle tremors;
 • Depression;
 • Nausea o pagkaduwal;
 • Madalas na pag-ihi;
 • Pagsusuka.

Caffeine

Ang caffeine o kapeina ay mapait at nagmumula ito sa ilang mga halaman. Karaniwang matatagpuan ito sa maraming inumin na tulad ng kape, tsaa, softdrinks o soda, cacao o tsokolate, kola nuts at ilang mga gamot na kung tawagin ay stimulants. Nakapagdudulot ang kapeina ng karagdagang enerhiya at pansamantalang tulong sa pagiging alerto.

Salungat sa palasak na paniniwala na hindi kayang labanan o tanggalin ng kapeina ang epekto ng alkohol. Hindi nakakawala ng kalasingan ang pag-inom ng black coffee. Ang kapeina ay maaaring gamitin bilang pansamantalang lunas sa pagkahapo at antok.

Walang nutrisyon na makukuha sa kapeina at hindi nakadaragdag sa mabuting kalusugan.

Iba pang dulot ng kapeina sa katawan:

 • Nakapagpapaalis ng sakit ng ulo kapag kasama sa gamot na tulad ng aspirin at acetaminophen;
 • Pangunang lunas sa hika kung walang gamot;
 • Ginagamit din para sa sakit sa apdo, ADHD, kahirapan sa paghinga ng mga bagong panganak na sanggol, at mababang presyon ng dugo;
 • Pagpapababa ng timbang at diabetes mellitus 2;
 • Ginagamit na legal na stimulant ng mga atleta. Kadalasan ay sa kombinasyon na magkasamang ephedrine;
 • Maaaring ihalo sa kremang pampahid sa balat upang mabawasan ang pamumula at pangangati na dulot ng dermatitis;
 • Minsanang sinasama sa iniksyon para sa sakit ng ulo pagkatapos ng epidural anesthesia, kahirapan huminga ng mga bagong panganak na sanggol, at pampalakas ng pag-ihi.

Ang bisa ng kapeina ay madaling makuha ng katawan at pumupunta kaagad ito sa utak. Hindi ito naiipon sa dugo o naitatago ng katawan. Mabilis itong lumalabas ng katawan sa pamamagitan ng pag-ihi matapos ng ilang oras na ito’y inumin o makunsumo

Iwasan ang labis na pag-inom ng kapeina at hindi ito nagdudulot ng mabuti sa kalusugan o makapagdulot ng kamatayan. Ayon sa isang eksperto, na ang nakamamatay na dosis ng kapeina ay 10,000 milligrams na katumbas ng 100 tasa ng kape o 70 energy drinks.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 2.3]

Ang Colomba Pasquale

Health Ticket Exemption, sinu-sino ang may karapatan dito?