in

Minsan pa, babae!

Isang alay sa Araw ng mga Kababaihan 

 

 

At ngayon napatid na ang tanikala, 

kita na ang saya sa ‘yong maamong mukha. 

Pangarap na hinangad ay hawak mo na, 

bantayan at ‘wag nang hayaang mawala. 

 

Wala kang ibang kagustuhan, 

makamit ang kalayaa’t karapatan. 

Kung iya’y ipagkakait muli ng lipunan, 

tumayo at simulan. 

Pagbalik sa pagkaalipi’y pigilan 

makibaka,sumulong at muling manindigan. 

 

Ilabas angking kakayahan 

Ipakita, kakaibang tapang 

Kumilos at lumaban, 

upang mapagwagihan. 

 

Hanapin ang katarungan. 

kahit pa may kahirapan, 

taas noo kanino man. 

Karapatan mo’y dapat igalang, 

hindi inaapakan. 

 

Sa pagkakasakal ay kumawala. 

Kahalagahan sa lipuna’y naipakita. 

Katalinuhan ay kailangan ng bansa. 

Mga katanungan ay may kasagutan na. 

Tuluyan nang naging malaya.  

 

Sige, ipagpatuloy 

Hangad mo’y maging parang apoy. 

Mainit, Naglalagablab, tumutupok 

magtatagumpay dahil hindi marupok. 

 

Minsan pa, babae. 

Ipagtangol dangal at puri! 

Prinsipyo’t katayua’y pagtibayin, 

Hindi ka na magiging kawawa muli.

 

ni: Demetrio ‘Bong’ Rafanan

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Anu-ano ang mga kundisyon sa pagiging refugee sa Italya?

Free entrance sa mga museum, sa pagdiriwang ng International Women’s Day