in

New Year’s Resolution, kailangan ba talaga?

New Year's Resolution Ako Ay Pilipino

Matapos salubungin ang Bagong Taon ay nakagawian na ng marami ang pagkakaroon ng ‘New Year’s Resolution’.

Ang New Year’s Resolution ay hangarin at pangako ng magandang pagbabago. Dahil ang bagong taon ay panahon ng simula, motibasyon at pagtitiyaga upang baguhin ang ating mga sarili.

Ngunit kailangan pa ba talagang hintayin ang pagsapit ng bagong taon para sa isang pangako ng magandang pagbabago? Alam nating lahat na ang kasagutan ay ‘hindi’

Ngunit dahil may kasabihang ‘bagong taon bagong buhay’, nakagawian na ng marami na kaakibat ng bagong taon ang New Year’s resolution. 

New Year's Resolution Ako Ay Pilipino

Narito ang ilang tips na maaring ituring na isang ‘New Year’s resolution’.

Subukan itong sundin at magiging epektibo ang pagbabagong hangad para sa 2021! Isang taong puno ng pag-asa, makalipas ang isang buong taon na puno ng pakikipagsapalaran at mga pagsubok.

 Aksyon

 May kasabihan tayong mga Pinoy: ‘Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa’. Idagdag pa natin ang sa wikang ingles: ‘Faith without action is dead’. At kung hindi sapat, narito pa ang Italian version nito:  ‘Chiedi al Signore aiuto ma non startene seduto’. Walang dahilan upang sabihing hindi ito naiintindihan, maliban na lamang kung hindi ito nais intindihin… In short, kailangang kumilos! Kung nais may marating, bukod sa pagdarasal at pananalig, ay aksyon ang kailangan para maabot anuman ang ninanais. Huwag manatiling isang ‘Juan tamad’! Huwag maghihintay sa pagbagsak ng mangga sa bibig habang prenteng-prenteng namamahinga sa ilalim sa puno nito. Tandaan na ang bawat pagod at pawis ay ginagantimpalaan ng maayos na tadhana. 

Marahil dapat bawasan ang interes sa divertimenti at sobrang paggastos. Sa halip ay igugol ang panahon sa edukasyon sa sarili, pag-iipon at pagsasagawa ng mga proyektong nais. Halimbawa ang pagnenegosyo o pag-diskubre at pagpapalalim pa ng ibang expertise!  

Kalusugan

Para sa kalusugan, hindi sapat ang kumonsulta sa doktor at patuloy na sumailalim sa mga pagsusuri. Ipasok ang mahahalagang pagbabago sa pamumuhay nang naaayon sa ipinayong medical indication. Sa pamamagitan ng wastong pag-inom ng gamot o vitamins, tama at balanseng pagkain at pagtatanggal ng bisyo. Pag-iwas sa stress, pagbabawas ng pagiging workaholic o ang pagbibigay sa sarili ng sapat na pahinga. Sa madaling salita, higit na alagaan ang sariling kalusugan, partikular sa panahon ng pandemic.

New Year's Resolution Ako Ay Pilipino

Realidad

Magtakda ng mga priyoridad para sa maayos na pagsasagawa ng mga tungkulin at gawain. Mahalaga rin na pagiging realistiko at ito ay batay sa iyong mga kapabilidad. Subukang kilalanin ang sariling kakayanan at huwag ibitag ang sarili sa kakayanan ng iba.

New Year's Resolution Ako Ay Pilipino

Trabaho at pakikisalamuha

Huwag pagkaabalahan ang mga taong sumasalungat o kumakalaban o taong may inggit. Sila ay balakid sa iyong magandang hangarin. Huwag matakot sa malalaking proyekto at huwag ring matakot mapansin o mapulaan ng iba.  Maging matatag na lisanin ang iyong ‘comfort zone’. At laging tandaan na ang susi ay ang manatiling nakatuon sa tungkulin at nais! Gawing huwaran ang tagumpay ng iba at huwag magpadala sa inggit. Manatiling magalang, mapagkumbaba, mapagbigay at masipag, pagpapahalaga ng kapwa at takot sa Diyos upang makamit ang estado ng may dignidad!

PGA

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Italya zona rossa December 31 Ako Ay Pilipino

Italya, nagbabalik sa zona rossa mula December 31

Pangmomolestya sa Pisa Ako Ay Pilipino

Episodyo ng pangmomolestya, inireport sa Pisa