in

Oo, kaibigan ika’y ngumiti

Oo, kaibigan dapat lang na ika’y matuwa

pagkagising pa lamang sa umaga

ngitian lahat ang mga problema

tingnan mo’t gagaan at mawawala

sikat ng araw maging hudyat ng bagong simula

 

Oo, kaibigan ika’y magsaya

pahirin mga luha sa mga mata

pagkabigo’y ‘di dapat sa’yo’y magpahina

sa mga pagkakamali’y dapat matuto ka

kailan ma’y ‘di dapat matakot at mag-alala

ihip ng hangiy mabigay bagong pag-asa

 

Oo, kaibigan ika’y tumayo

gawi’t ipaglaban mga kaiisipan mo

lalo’t alam mong mga tama’t magaganda ito

‘pag may katwira’y ipaglaba’t huwag sumuko

kapag nagtagumpay ‘wag maging palalo

magtahimik  ng may ngiti’t maglakad ng taas noo

 alt

Oo,kaibigan huwag magdalawang isip

sa pangangarap ‘wag tumigil at maidlip

isiping sa buhay mahalaga ang bawat saglit

huwag sayangin  mga bagay kahit maliliit

hanapin paraang maganda, patas at mabilis

upang katuparan ng lahat ay makamit

 

Oo, kaibigan huwag magbago

huwag hayaan mawala pag-ibig sa puso

pagmamahal sa kapwa’y panatilihin mo

kung may galit sa dibdib ay  agad supilin ito

nang hindi maging apoy na susunog s’yo mismo

sa mga tao’y maging mahinahon lagi sa pakikitungo

 

Oo, kaibigan dapat paghandaan

hindi natin alam ang hatid ng kinabukasan

pagsikapang makamit  ang hangad na kaligayahan

huwag sumuko’t tumigil kapag may mga hadlang

manalangi’t hingin ang gabay ng Maylalang

tunay na pag-ibig at pagpapala sa Kanya lamang

(ni: Demetrio ‘Bong’ Rafanan)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Tatlong taong batang Pinay, nabagsakan ng yelo

Paano ang pagbubukas ng Partita Iva o ng VAT?