in

RASISMO – Kilalanin at labanan

 

Ito ay hindi isang opinyon, ito ay isang krimen na maaaring parusahan ng batas. Narito kung paano ito makikilala at kung paaano ito haharapin.

 

Rome – Ang paniniwala na ang lahi, kulay, lipi, relihiyon at bansang pinagmulan bilang dahilan ng pagtanggi o pagsasaisang-tabi sa mga indibidwal o mga grupo, ay isang diskriminasyon na naghahatid ng galit o poot, ay isang krimen na maaaring parusahan ng batas.
 
Ang saligang batas ng Italya ay kino-kondana ang lahat ng uri ng diskriminasyon, at ayon sa Artikulo 3 ay matutunghayan: "Ang lahat ng mamamayan ay may pantay pantay na karapatan sa lipunan at sa harap ng batas, nang hindi tinitingnan ang pagkakaiba ng kasarian, lahi, wika, relihiyon, pampulitikang opinyon, personal at panlipunan kundisyon. "At para sa salitang mamamayan ay tinutukoy din ang mga dayuhan na nasa bansa.
 Ang pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan ay ang pundasyon ng bawat demokratikong lipunan, na dapat magturo sa pamamagitan ng kanyang mga institusyon, upang maiwasan at maprotektahan ang buong komunidad mula sa anumang kilos o pag-uugali ng pagtanggi, pagbubukod o paghihiwalay sa hindi katulad o kalahi.


 
Ang paghahayag ng mga ito ay matatagpuan sa maraming mga batas pambansa, pang Europa at pang-internasyonal, na sa mga nakaraang taon ay inilatag ang mga batayan para sa higit pang paglaban sa diskriminasyon at rasismo (Batas 654/1975, Batas Pambansa bilang 215/2003 at 216/2003 sa pagpapatupad ng direktiba ng EU; bilang 198 / 2006).


 
Dahil sa itinuturing na mabigat ang ganitong uri ng krimen, ay mayroong ilang mabibigat na kaparusahan para sa mga lumalabag dito.


 
Ayon sa batas n.654 ng 1975 ang maghasik sa anumang paraan ng pagiging iba o hindi katulad ay poot panlahi, o ang pag-uudyok upang magkasala o gumawa ng diskriminasyon laban sa lahi, etniko, o relihiyon, ay dapat na parusahan sa pagkabilanggo hanggang isang taon at anim na buwan o isang multa ng hanggang sa 6000 €.


 
Samantala ang sinumang magsagawa o mag-udyok upang magsagawa ng mga karahasan o kagalit-galit na bagay sa dahilan ng poot panlahi o rasismo, ay dapat na parusahan ng pagkabilanggo mula anim na buwan hanggang apat na taon.


 
Kilalanin ang diskriminasyon


 
Ang anumang pag-uugali, direkta man o hindi, na nagpapakita ng pagkakaiba, pagbubukod, paghihigpit o pagpabor batay sa lahi, kulay, pinagmulan o relihiyon ay itinuturing na diskriminasyon ng batas ng Italya (art.43 ng Pambatasan atas hindi. 286/98).


 
Ito ay isang hindi tamang pag-uugali, kahit hindi intensyonal, na sumisira o nagkukumpara pa rin ng pagkakakilanlan, o sa pagsasakatuparan ng hindi pagtanggap ng mga pantay ng karapatang pantao at ng kalayaan.


 
Kadalasan ay mahirap suriin kung ano ang itinuturing na diskriminasyon at samakatwid rasismo o poot panlahi. At sa kadahilanang ito ang batas ay sinubukang tukuyin ang konsepto nito upang magbigay na rin ng tiyak na proteksyon sa mga nakakaranas nito buhat sa trabaho, sa public administration o sa mga commercial operator.
Mga kilos ng diskriminasyon


 
1) ang public official sa pagganap ng kanyang tungkulin na nagsagawa ng mga pagkilos sa isang mamamayan dahil sa katayuan bilang isang dayuhan lamang o dahil kabilang sa ibang relihiyon, lahi o nasyonalidad ay nagsasagawa ng deskriminasyon;


 
2) sinumang  magpatupad ng mas mahirap na kondisyon o tumangging magbigay ng isang bagay o serbisyo sa isang mamamayan dahil sa g katayuan bilang isang dayuhan o dahil kabilang sa ibang relihiyon, lahi o nasyonalidad (iba't ibang mga presyo sa mga coffee bar);


 
3) sinumang hindi makatarungang magpatupad ng mas mahirap na kondisyon o tumangging magbigay ng access sa trabaho, pabahay, edukasyon, pagsasanay at mga serbisyong panlipunan at panlipunang tulong sa mga dayuhan na legal na nananatili sa Italya, dahil sa kalagayan bilang dayuhan o dahil kabilang sa ibang relihiyon, lahi o nasyonalidad (house rental)

 
4) ang mga employer o  kanyang mga empleyado na nagsagawa ng anumang pag-uugali na nauuwi sa diskriminasyon, kahit hindi harapan sa mga manggagawa dahil sila ay nabibilang sa ibang lahi, ibang etniko, ibang relihiyon o sekta.


 
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

11 Pinoy businessmen, kasama sa world billionaires

Mga dapat gawin kung biktima ng diskriminasyon o rasismo