in

Tips Iwas Problema o Abala sa panahon ng mahigpit na kontrol sa mga dayuhan sa Italya

Sa panahon ng mahigpit na kontrol sa mga dayuhan sa Italya, narito ang ilang tips upang maiwasan ang problema, ang abala sa trabaho at maging matiwasay ang panananatili sa bansa.

Mahalagang alam ang mga Karapatan at Tungkulin. Pag-aralan ang mga batas sa Migrasyon o magtanong sa awtoridad, mga abogado at ilang nakaka-alam ng batas. Kung mahirap at kakain ito ng panahon, narito ang ilang simpleng pamamaraan.

 1. Palagiang magdala ng balidong dokumento tulad ng Carta/Permesso di Soggiorno, Carta Identita at iba pang kinikilalang ID ng Italian Authority;
 2. Iwasang masangkot ang sarili sa krimen, sa kaguluhan, anumang uri ng panloloko, pangangalakal ng droga at mga anti-sosyal na aktibidad;
 3. Tiyakin na nakapagbabayad ng buwis o ang tinatawag na dichiarazione dei redditi (730 o modello unico). Bukod sa pagtitiyak na binabayaran ka sa INPS ng iyong employer;
 4. Huwag magmamaneho na lango sa alak, baka ma-kontrol at mabigyan ng parusa ( house arrests) bukod sa multa; Siguraduhin din ang pagkakaroon ng balidong driver’s license.
 5. Siguraduhin na palaging nasa ayos o updated ang mga dokumento. Hindi lamang sa panahon na uuwi ng Pilipinas o mamamasyal sa ibang bansa. Lalong higit ang mga tala (rekord/papeles) ng mga anak na menor de edad;
 6. Sikapin na matutunan ang lengwahe ng Host Country at maka-angkop (integrate) sa kanilang kultura na sinasaad sa Accordo di Integrazione bilang rekisitos para manatili ng 16 na puntos na sinasaad sa kasunduan;
 7. Iwasan na mag-iinom, lumikha ng ingay sa mga pampublikong lugar at sasakyan tulad ng piazza, tren, bus,ristorante, barko na maaring pagsimulan ng kaso;
 8. Iwasang sumakay ng public transportation na walang angkop na tiket o biglietto. Ang pagamit ng wastong tiket ay isang obligasyong ng lahat ng gumagamit ng transportasyong publiko.
 9. Maging magalang kapag may kontrol. Ipakita ang dokumento at sumagot ng kalmado. Anumang dokumento ay dapat ibalik pagkatapos ng pagsisiyasat na ginawa ng awtoridad;
 10. Huwag basta maniwala sa mga tao na nangangako na mabibigyan ng dokumento kapalit ng malaking halaga. Magbasa ng mga opisyal na pahayag hinggil sa amnestiya or sponsorship. May kasabihan, “ang naglalakad ng matukin kung matinik ay malalim”.
 11. Iwasan maniwala ng basta-basta sa sabi-sabi o kuro-kuro kung wala naman pinagbabatayan. Ang karanasan ni Kulaso ay maaring iba ng kay Kulasa. Sumangguni sa mga official site ng mga Departamento ng Gobyerno ng Italya at Pilipinas maging sa mga mga opisyal na pahayagan kung saan inilalathala ang kanilang mga anunsyo;
 12. Magbasa palagi ng Ako ay Pilipino, dumalo sa mga Forum, Symposium, Seminar na ipinapatawag ng mga rehistradong organisasyon. Makinig, mag-aral at magsuri.

Sa panahon na naghihigpit ang Gobyerno ng Italya sa lahat ng estranghero, mangagawa man o turista; ngayon na ang teknolohiya ay mabisang instrumento sa pagsubaybay sa galaw at dokumentasyon ng mga dayuhan.. HUWAG ipagwalang bahala ang mga bagay na importante.

Tandaan, lahat ng kabulastugan at/o pagpapabaya ay may paniningil rin sa takdang panahon.

 

Ibarra Banaag

 

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Obbligatory Italian Language, nasa online application na

Ora Legale, kailan magbabalik?