in

Winter Sale, umpisa na!

Ang pinakahihintay ng mga mahilig mag-shopping ay dumating na! Ito ay magtatagal ng animnapung araw o dalawang buwan upang matagpuan sa mababang halaga ang inyong mga kinakailangan.

altAng Codacons ay naghanda ng mga mahahalagang paalala ng tamang paraan sa pagbili ng mga produkto at pagpili ng mga shops kung saan matatagpuan ang inyong mga kinakailangan.

– Palaging itago ang resibo. Hindi totoo na ang mga nabiling produkto sa sale ay hindi maaaring palitan. Ang mga shops ay obligadong palitan ang mga produktong may depekto kahit na nasa sale ang mga ito. Ngunit ang magandang balita ay hindi na kailangan, tulad ng sinasaad sa art. 1495 ng Code.civ., na magreklamo sa loob lamang ng walong araw pagkalipas matuklasan ang depekto ng produkto. Ang batas 24/2002 ay nagsasaad sa katunayan, na ang mga mamimili ay maaaring mag-reklamo sa nagbebenta ng depektong produkto sa loob ng dalawang buwan mula sa petsa ng pagkaka-tuklas nito."

– Ang sale ay dapat na palaging sa katapusan ng bawat season: ang mga produktong sale na ibinebenta ay ang mga labi ng patapos na season at mga stocks. Layuan ang mga tindahan na halos walang laman bago mag sales pagkatapos ay mabilis na napupuno bago ang araw ng sales. At malamang na sa panahon ng sales ay matatagpuan lahat ng kulay at sizes ng mga product.

– Upang maiwasan ang pagsisisi sa huli, mag-ikot ikot at huwag tumigil sa unang tindahan na nag-aalok ng diskuwento, ngunit ikumpara muna ang mga presyong nakalantad sa ibang tindahan upang makakakita ng mas mababang presyo.

Tips para sa pagbili. Alaming mabuti kung ano ang kinakailangan bago pumasok ng isang shop at gumastos: hindi madaling maiimpluwensyahan ng mga salesman at hindi manganganib na dala dala ang mga bagay na hindi kailangan, marahil murang nabili ngunit maaaring hindi kailanman gagamitin. Ang pagbili ng mga produkto sa mataas na halaga ay hindi nangangahulugan ng isang kalidad na produkto. Mag-ingat sa mga trademark na katulad ng mga kilalang brand.
– Mag-ingat sa mga diskuwento na mas mataas sa 50%, madalas ay itinatago ang mga produktong hindi gasinong bago, o luma at may huwad na mga presyo. Ang mga negosyante ay hindi maaaring magkaroon, sa katunayan, ng mataas na mark-up at dapat maaaring magbenta ng mas mura kaysa sa puhunan ng mga ito.
– Mainam ang magkaroon ng mapagkakatiwalaang mga tindahan o bumili ng mga produktong alam na ang presyo o kalidad ng sa gayon ay malayang makakapag-isip at masusuri ang pagbili.
– Mga shops at mga displays ng mga ito. Tandaan na ang label ay kinakailangan sa bawat produkto na dapat nakikita ang pagkakaiba sa lumang presyo at bagong presyo at ang porsyento ng discount. Ang presyo ay dapat ding nakalantad "ng malinaw at maliwanag" (Dlg n.114/98). Tingnang mabuti,  ang mga produktong sale ay hindi buo ang presyo. Ang mga produktong naka sale ay dapat na nakahiwalay sa mga bagong produktong hindi naka sale. Mag-ingat sa mga window shop na natatakpan ng mga poster na nagiging dahilan upang hindi makita ang mga presyo.
– Subukan o isukat ang mga produkto: ito ay hindi obligado at dipende sa mga nagtitinda. Isang payo ng pag-iingat sa mga shops na hindi maaaring subukan o isukat ang mga produkto.
– Ang pagbabayad. Sa mga shop na mayroong sticker sa window ng credit card o ATM payment, ay obligadong tanggapin ang ganitong uri ng pagbabayad ng walang karagdagang singil.
– Panlilinlang. Maaaring lumapit sa Codacons o Municipal Office o police aid kung inaakalang nalinlang. (foto by: Bong Rafanan)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Request para sa pagpasok ng mga ‘beteranong’ seasonal workers, umpisa na!

Paano at kailan ginagamit ang self-certifcation?