in

Pamamaraan ng Pagboto

Ang mga mailing packet mula sa Comelec ay ipapadala ng Philippine Embassy in Rome at Philippine Consulate General in Milan sa mga registered voters sa Italya, maliban sa mga nag-request na kukunin ang balota ng personal sa Embahada at Konsulado. 

Ito ay naglalaman ng mga sumusunod:

 • Gabay sa Botante o Instruction to Voters
 • Paper seal
 • Ballot Envelope
 • Balota

Matapos matanggap ang mga mailing packet, sundin ang sumusunod na paraan sa pagboto bilang Overseas Voter:

 1. Itim na ballpen lamang ang maaaring gamitin sa balota.
 2. Markahang maigi ang loob ng ‘oval’ ng mga pangalan ng napiling 12 Senador at acronym ng Party-List Representative.
 3. Suriing mabuti ang balota. Ito ay dapat na mayroong napiling boto para 12 Senador at 1 Party-List lamang. Ang labis sa bilang ay itututring na invalid ang bolota.
 4. Itupi ang balota tulad ng tupi nito ng ito ay mataggap at isilid sa envelope.
 5. Lagyan ng pangalan at pirmahan ang harapan sa kaliwang bahagi ng sobre. Ang Ballot Envelope na walang lagda ng botante ay magiging Invalid Ballot. 
 1. Gamitin at idikit ang paper seal sa likod ng sobre.
 2. Huwag kalimutan ang maglagay ng postage stamp at ipadala sa koreo.
 3. Maaari ring ipadala o dalhin ang balota sa Embahada o Konsulado.
 4. Siguraduhin lamang na matatanggap ang balota bago ang 12:00 ng tanghali ng 13 Mayo 2019 sa Italya.

Ang Embahada at Konsulado ay bukas para sa Overseas Voting para sa pagtanggap ng mga balota mula April 13 (alas 8 ng umaga) hanggang May 13 (alas 12 ng tanghali). Mula April 14 hanggang May 12, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Paano at kailan dapat isumite ang sertipo mula sa sariling bansa para sa Reddito di Cittadinanza?

Carta di soggiorno, dapat bang gawin ang ‘aggiornamento’?