in

IMG advocates the power of choice

Isang simpleng inagurasyon ang naganap sa Via di San Martino Ai Monte, 56 – ang opisyal na tanggapan ng International Marketing Group IMG sa Roma nitong nakaraang Pebrero 27.

Ang International Marketing Group (IMG) ay isang independenteng grupo na nag-aalok ng mga serbisyo at produktong may kinalaman sa pinansiyal o pananalapi sa pamamagitan ng kanilang iba’t-ibang “affiliated companies” na kasapi sa nasabing grupo.  Ang IMG ay nagsasagawa din ng mga pagsasanay sa mga Pilipino at nagpapakilala ng mga konsepto kung paano ang pagtataguyod ng isang matibay na pundasyong pinansiyal, pagkakaroon ng pondong magagamit sa pangkagipitan, pagkakaroon ng inbestimento,  pag-aalis sa mga kautangan at kung paano ang tamang pagharap sa kasalukuyang krisis sa pananalapi.  Ang IMG ay nagbibigay din ng isang magandang pagkakataon para sa mga indibidwal na maging negosyante at magtayo ng kanilang mga sari-sariling grupo o koponan.   

Ayon kay Ms. Monette Napa, isa sa mga kasalukuyang Marketing Directors ng IMG,
“IMG is one of the few companies of its kind in the industry today – a company dedicated to serving the financial needs of individuals and families who are typically overlooked by the financial services industry. IMG recognizes the need for widespread financial education, particularly among middle income individuals and families who could readily benefit from exposure to the latest financial concepts and solutions.”  Sa pagwawakas ni Ms. Napa, kanya ding binigyang diin “IMG advocates the power of choice!” (ROGEL ESGUERRA CABIGTING)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Temporary workers at overtime, sagot sa krisis

PAALALA MULA SA PHILIPPINE CONSULATE GENARAL MILAN ITALY