in

Mahalagang Paunawa

altRoma, Marso 2, 2012 – Si Nanay Doring ay nawawala simula noong nakaraang Miyerkules, ika- 29 ng Pebrero. Huling nakita sa Montemario, Rome bandang alas 4 ng hapon.

Sa sinumang makakakita sa kanya ay pinakikiusapang ipagbigay alam sa kanyang anak na si Gina Dinglasan sa numero 3895542796 o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Questura o Police station.

Si Nanay Doring ay may karamdaman sa kasalukuyan.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Marso 15, deadline ng Start it up

Colf at caregivers, walang CUD, ngunit kailangan ang isang deklarasyon