in

Populasyon ng mga Pilipino sa Italya 2011

Ayon sa Statistical Dossier on Immigration ng Caritas 2012 na inilathala sa Roma kamakailan, 152.382 (o 4.2%) ang bilang ng mga naninirahang Pilipino sa Italya ng taong 2011 kumpara sa 134.154 (2.9%) ng 2010. Ang 58% ng bilang na ito ay pawang mga kababaihan. Kasalukuyang ika-lima na pinaka malaking popolasyon sumunod sa mga bansa ng Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570) at Ucraina (223.782).

Sa rehiyon ng Lombardia ay mayroong pinakamaraming Pilipino, 52.453 (o 5.4%), habang sa Lazio ay mayroong 42.872 (12.3%) namang presensiya ng mga Pilipino. 

Samantala, 101.432 (o 2,8%) naman ang itinuturing na bilang ng mga regular na mangagawang Pilipino sa bansa, ang ika-sampu sa listahan, ayon pa rin sa dossier ng Caritas. Mayroong 23.281 (3,4%) ang mga nakatalang manggagawang Pilipino sa Lombardia at sa Lazio ay may naitalang 16.231 (4,7%) mga regular na mangagawa.

Paalala: Ang hindi naitalang bilang ng mga Pilipino sa ilang rehiyon ay nangangahulugang wala sa hanay ng 20 nauunang mga nasyunalidad ang Pilipinas sa naturang rehiyon.

Rehiyon

Popolasyon ng Pilipino 2011

Popolasyon ng Pilipino 2010

Dami ng manggagawang regular 2011

Dami ng manggagawang regular 2010

ABRUZZO

626 (1.2%)

559 (0,7%)

 

 

BASILICATA

52 (0.7%)

 

 

 

CALABRIA

2.416 (5.8%)

2.542 (3,4%)

939 (1,5%)

825 (1,5%)

CAMPANIA

3.593 (1,8%)

2.999 (1,8%)

3.169 (2.5%)

1.389 (1,3%)

EMILIA ROMAGNA

12.958 (2.9%)

12.334 (2,5%)

6.265 (1,8%)

5.739 (1,8%)

LAZIO

42.872 (12.3%)

32.126(5,9%)

16.231 (4,7%)

13.962 (4,7%)

LIGURIA

 

 

1.764 (2,1 %)

1.729 (2,5%)

LOMBARDIA

52.453 (5.4%)

48.368(4,5%)

23.281 (3,4%)

20.419 (3,6%)

MARCHE

1.625 (1.3%)

1.377 (0,9%)

 

 

PIEMONTE

5.417 (2.1%) 

5.151(1,3%)  

2.877 (1,3%)

2.534 (1,3%)

PUGLIA

1.363 (2.1%) 

1.374 (1,4%) 

894 (0,9%)

638 (0,9%)

SARDEGNA

1.466 (6.6%)

1.368  (3.6%)

692 (2,6%)

602 (2,6)

SICILIA

4.610 (5.4%) 

4.501 (3.2%) 

1.801 (1,7%)

1.674 (1,8%)

TOSCANA

12.014 (4.3%) 

11.524(3.2%) 

5.967 (2.4%)

4.797 (2.3%)

UMBRIA

1.706 (2.6%)  

1.613(1.6%)  

702 (1,3%)

682 (1,4%)

VENETO

 

5.993 (1,2%)

 

825 (1,5%)

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

OEC O EXIT PASS, para sa Balik Manggagawa lamang

Jan 11, deadline para sa mga ofws