in

The Guardians Brotherhood, INC. The Originals, Nagdaos ng ika-5 taong Anibersaryo

Nitong nakaraang Hunyo, ay nagdaos ng ikalimang taong anibersaryo at taunang asembleya ang The Guardians Brotherhood, Incorporated-The Originals Italy Chapter. Ito ay isinagawa sa Villa Carolina, Via Tomba 81 sa Forli, Italya. Dinaluhan ito ng mga aktibong tsapter, mula sa Empoli, Roma, Romagna, Cassia, Ravenna at Bologna.

Bahagi ng programa ay ang pambungad na pananalita ni Melchor “NF Spider” Reintar, ang  Regional Founder/International Fraternal Commissioner ng TGBI-TO, kung saan ay muli niyang binanggit ang motto ng grupo na “Brotherhood for Peace and Prosperity”, isang kapatiran para sa pangkalahatang kapayapaan at kaunlaran.

Naging pangunahing tagapagsalita si Elpidio “UPMF Carlomagno” Seletaria, Jr., ang kanilang International Chairman/Incorporator. Binati niya ang grupo at umaasa siya sa mas matatag nitong pagsasamahan sa mga darating pang mga taon.

Ang mga namumuno sa mga tsapter ng TGBI-TO ay sina: Melchor “NF Spider” Reintar ng Regional Chapter, Aquilino “Fdr Noel” Manalo  ng Cassia Chapter, Margie”Fdr Ghie” Ilagan ng Rome Chapter, Edgar “Fdr Edric” Calixterio  ng Empoli Chapter, Dionisio “Fdr Spicx” Sicam ng Romagna Chapter, Lamberto “Fdr Bader” Suarez ng Ravenna Chapter at Ramon “Fdr rav” Velasco ng Bologna Chapter.

Ang TGBI –TO ay isang organisasyon na ginagabayan ng anim na prinsipyo, ang Kapatiran, Hustisya, Kapayapaan, Disiplina, Serbisyo at Pagkakapantay-pantay.  May misyon din sila na makapagpalaganap ng pagpapahalaga sa pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa batas, serbisyo sa tao, respeto sa kababaihan at sa kabanalan ng pagsasama ng mag-asawa, katapatan, responsableng pamamahala sa mga material na bagay at para sa pagtatanggol sa katwiran at katotohanan.

Sa kanilang ikalimang anibersaryo, may bisyon sila na maging pangunahing pangkapatirang organisasyon na binubuo ng mga disiplinadong miyembro na makabayan upang maging katuwang sa kaunlaran ng bansa at katatagan ng pamahalaan.

Dittz Centeno-De Jesus

larawan: TGBI-TO Files

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Tourist visa sa Italya, maaari bang i-extend?

Paano susukatin ang lakas at kapangyarihan ng isang pasaporte?