in

Ano ang preavviso di diniego sa Italian citizenship? Ano ang dapat gawin kapag nakatanggap nito?

Upang magig naturalised italian citizen ay kailangan ang magsumite ng aplikasyon sa pagkakaroon ng mga itinakdang requirements na batas.

Gayunpaman, ang aplikasyon para sa Italian citizenship ay hindi palaging inaaprubahan at maaaring makatanggap ang aplikante ng komunikasyon kung saan nasasaad ang refusal nito.

Tandaan na ang preavviso di diniego o ang abiso ng refusal ay unang makikita sa website ng Ministry of Interior, sa section “visualizza lo stato della pratica” kung saan karaniwang nakikita ng mga aplikante ang development ng aplikasyon.

Ano ang tinatawag na preavviso di diniego della cittadinanza?

Ito ay isang komunikasyon na ipinadadala ng Ministry of Interior sa aplikante sa pamamagitan ng registered mail with return card kung saan inaabisuhan ang aplikante na ang kanyang aplikasyon ay rejected.

Gayunpaman, kasama ng registered mail ay binibigyan ng pagkakataon ang aplikante ng posibilidad na sumagot (memoria) o magsumite ng mga dokumentasyon na maaaring magpatunay na ang administrasyon ay may pagkakamali sa pagsusuri. Marahil hindi nailakip ang ilang kinakailangang dokumento at ito ang huling pagkakataon upang ito ay maisumite at magpatuloy sa proseso ang aplikasyon.

Ngunit anu-ano nga ba ang mga dahilan ng refusal sa aplikasyon ng Italian citizenship?

  • Kung ang dayuhan ay nagsumite ng aplikasyon ng Italian citizenship for residency at hindi nakatugon sa sampung (10) taong tuluy-tuloy na residency sa bansa.
  • Kung ang aplikante ay mayroong criminal record. Mainam na tandaan na isinasaalang-alang ng administrasyon sa pagsusuri ang anumang police report o denuncia at kaso.
  • Kung ang aplikante ay walang sapat na sahod o kita. Narito ang halimbawa lettera-preavviso-di-rigetto

Tulad ng nabanggit, sa abiso ay nasasaad ang dahilan ng refusal at ito ay malinaw na ipinapaliwanag na magpapahintulot sa aplikante ang makatugon.

Ang pagsagot sa preaaviso di diniego at pag-apila sa TAR

Kapag nakatanggap ng preavviso di diniego ay huwag mag aksaya ng panahon dahil mayroon lamang sampung (10) araw  mula sa pagtanggap nito para makatugon.

Samakatwid ay kailangang mabilis na tumugon laban sa pre refusal.

Ang pagtanggi sa natanggap na pre refusal ay mahalaga dahil ito ay magpapahintulot na makumbinsi ang administrasyon sa pagbibigay ng citizenship at sa kaso ng impugnazione del diniego definitive o paglaban sa final refusal ay may patunay na simula pa lamang ay nilalabanan na ng aplikante ang unang natanggap na refusal.

Ang memoria o tugon sa preavviso di diniego ay maaaring isulat direkta ng aplikante ngunit ang pagkakaroon ng abugado ay may mas malaking pagkakataong tanggapin ito.

Samantala ang tunay na apila laban sa refusal ng aplikasyon ay kailangang gawin sa loob ng 60 araw matapos matanggap ito.

 

Basahin rin:

Italian citizenship by residency, anu-ano ang kailangang dokumento? 

Ano ang minimum salary required sa pag-aaplay ng italian citizenship?

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

maswerteng prutas Bagong Taon Ako Ay Pilipino

Narito ang 12 masuwerteng prutas sa pagdiriwang ng Bagong Taon

Ako Ay Pilipino

Ano ang SPID ID at paano magkaroon nito para sa aplikasyon ng italian citizenship?