in

Ano ang tinatawag na ‘silenzio-assenzo’ ng decreto flussi 2017?

Makalipas ang 20 araw mula sa petsa ng pagtanggap ng aplikasyon ng nulla osta at hindi magbibigay ng anumang komunikasyon sa employer, ang aplikasyon ay ituturing na tanggap o positibo sa pagkakaroon ng mga kundisong itinalaga ng batas.

 

Mayo 11, 2017 – Ipinatutupad sa Decreto flussi 2017 ang legislative decree 29 Oct 2016 bilang 203 at ang pagsasabatas ng Directive 2014/36/EU ukol sa kondisyon ng pagpasok at pananatili ng mga third country nationals bilang mga seasonal workers sa Italya.

Partikular, ang D.Lgs. 203/206 ay nagbigay susog sa artikulo 24 ng T.U.Imm. Ito ay tumutukoy sa silenzio-assenso o tacit consent na nagsasaad na “kung ang SUI, makalipas ang 20 araw mula sa petsa ng pagtanggap ng aplikasyon ng nulla osta, at hindi magbibigay ng anumang komunikasyon sa employer, (kung positibo o negatibo ang aplikasyon), ang aplikasyon ay ituturing na tanggap o positibo sa pagkakaroon ng sumusunod na kundisyon:

  • Ang aplikasyon ay para sa dayuhang pinagkalooban na sa huling limang taon kahit isang beses ng nulla osta per lavoro stagionale sa parehong employer;
  • Ang seasonal worker ay regular na na-hire ng employer sa nakaraang taon at nakasunod sa mga kundisyon ng permit to stay.

 

Basahin rin:

Mga pagbabagong napapaloob sa Decreto flussi 2017

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Schengen treaty, pansamantalang suspendido sa Italya

Dichirazione dei redditi 2017: Narito ang mga uri nito at mahahalagang petsa