in

Asseverazione, kailangan ba ng mga colf at caregivers?

Nagkaroon ng mga mahahalagang pagbabago sa proseso ng hiring ng mga foreign workers ang Decreto flussi o Direct hire para sa taong 2023-2025. Partikular, ang pagkakaroon ng Asseverazione bilang isang mahalagang dokumento para sa aplikasyon ng nulla osta o work permit.

Asseverazione, ano ito?

Ang Asseverazione ay isang mahalagang dokumento na nagpapatunay sa pagkakaroon ng employers ng mga requirements na hinihingi ng batas para sa hiring ng mga dayuhang manggagawa. Para sa Decreto Flussi 2023-2025, ito ay isang forn na dapat ilakip sa aplikasyon ng nulla osta.

Sino ang gumagawa ng Asseverazione?

Ang Asseverazione ay ginagawa ng mga qualified professionals, tulad ng mga job consultants (consulenti di lavoro), accountants & lawyers (commercialisti o avvocati) at mga employers organizations kung saan miyembro ang employer. Pinatutunayan ng mga nabanggit, sa pamamagitan ng angkop na form at sa ilalim ng kanilang responsabilidad, ang pagsunod ng employer sa mga hinihingi ng batas, at samakatwid ang pagkakaroon ng sapat na mga requirements.

Bagong panuntunan ng Decreto flussi ang pagsusuri sa mga requirements sa employment contract at salary ng mga qualified professionals bago ang pagsusumite ng aplikasyon. Sa nakaraan, ang pagsusuring ito ay ginagawa ng Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sa pagsusuri ay kasama ang mga kundisyong nasasaad sa CCNL, ang bilang ng aplikasyong isusumite ng employer, property/assets at financial statement ng employer, bilang ng empleyado at ang uri ng business.

Kailangan ba ang Asseverazione sa domestic job?

Oo, ang mga colf at caregivers ay kailangan din ang pagkakaroon ng Asseverazione kung saan patutunayan ng mga qualified professionals (job consultants (consulenti di lavoro), accountants & lawyers (commercialisti o avvocati) at mga employers organizations (tulad ng Assindatcolf) pagsunod sa contractual terms and conditions na hinihingi ng kasalukuyang batas.

Ito ay naglalaman ng mga sumusunod:

  • Job description;
  • Salary;
  • Duration ng employment contract;
  • Accomodation;
  • Anumang social contribution na babayaran ng employer.

Para sa Decreto Flussi 2023-2025, ang Asseverazione ay dapat ilakip sa aplikasyon ng nulla osta. (PGA)

Modello Asseverazione

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.3]

Colf at caregivers: Narito ang mga dapat gawin bago ang click day

607,904 application forms, handa na para sa mga click days ng Decreto Flussi 2023