in

Bonus Vacanze, paano at sino ang maaaring mag-aplay?

Bonus Vacanze 2021, kailan maaaring mag-aplay?

Ang Bonus Vacanze ay bahagi ng Decreto Rilancio (art. 176 DL n. 34 ng May 19, 2020) at nagbibigay ng mula € 150 hanggang € 500 para sa bakasyon ng mga indibidwal at mga pamilya para sa pananatili sa hotel, campsite, village, agriturismo at bed & breakfast sa bansang Italya lamang. 

Paano mag-aplay ng Bonus Vacanze

Maaaring mag-aplay ang mga indibidwal at pamilya na mayroong ISEE ordinario o corrente na hindi lalampas sa € 40,000.

Ang bonus ay nagkakahalaga ng:

  • € 150 para sa mga single;
  • € 300 para sa mga pamilya na may 2 miyembro;
  • € 500 para sa mga pamilya na higit sa 2 ang mga miyembro.

Simula July 1, 2020 hanggang December 31, 2020, sa pamamagitan ng app IO, ang mga pamilya at indibidwal ay makakapag-aplay at matatanggap ang bonus. 

Ang bonus ay ia-aplay at tatanggapin sa digital form, esklusibong sa pamamagitan ng app IO, kung saan kakailanganin ang SPID o (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Sa katunayan, sa oras ng aplikasyon ay hihingin pareho ang SPID at ang ISEE.

Matapos ang aplikasyon, ang aplikante ay makakatanggap ng barcode na magagamit ng pamilya para sa pagbabayad sa hotel/provider na may 80% discount ng halaga ng bonus. Ang natitirang 20% ay babayaran muna ng pamliya sa hotel/provider at matatanggap ang refund bilang tax discount sa paggawa ng Dichiarazione dei redditi sa susunod na taon 2021.

Ang Bonus vacanza ay aktibo sa app IO simula sa July 1 hanggang December 31, 2020. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ako Ay Pilipino

Naisumite na ang aplikasyon ng Regularization. Ano ang susunod na dapat gawin?

colf

Bonus Colf e Badante, matatanggap na ng mga domestic workers