in

Carta Acquisti 2021, ano ito at paano mag-aplay?

Carta Acquisti, ano ito at paano mag-aplay?

Ang Carta Acquisti ay kilala din bilang social card at ito ay isang tulong pinansyal mula sa gobyerno ng Italya para sa mga pamilya o indibidwal na nangangailangan. Ito ay isang electronic prepaid card na mayroong halagang € 40 kada buwan. Ito ay magagamit sa pagbili ng pagkain sa mga supermarket at alimentari, pagbili ng gamot sa mga pharmacies, pagbabayd ng bill tulad ng kuryente at gas at pagkakaroon ng mga discounts sa mga affiliated shops. 

Carta Acquisti 2021: Mga requirements

 • may edad mula 65 anyos
 • may edad na mas bata sa 3 taong gulang. Ang magulang ang magiging may-ari ng social card;
 • Italyano, European, naturalized Italian citizen, miyembro ng pamilya ng Italian citizen, dayuhang mayroong permesso per lungo soggiornanti, refugee o may international protection status.
 • Pagkakaroon ng itinakdang ISEE 2021 o Economic situation indicator. Para sa mga over 65 ay hindi lalampas ng € 7.001,37 at para sa mga over 70 ay hindi lalampas ng € 9.335,16;
 • Hindi lalampas sa €15,000 ang halaga ng real estate property;
 • Hindi lalampas sa 1 ang sasakyan;
 • Hindi lalampas sa 1 ang bill na nakapangalan sa aplikante;

Carta Acquisti 2021: Aplikasyon

Maaaring mag-aplay ng Carta Acquisti sa pamamagitan ng isang angkop na application form sa ufficio postale. Mayroong dalawang uri ng aplikasyon: 

Bukod sa application form ay kailangan iprisinta ang: 

 • Orihinal at kopya ng balidong dokumento,
 • Orihinal at kopya ng balidong ISEE,
 • Orihinal at kopya ng balidong dokuemnto ng authorized person ng mga over 65
 • Orihinal at kopya ng balidong dokumento ng magulang para sa mga may eded hanggang 3 taong gulang.

Matapos isumite ang aplikasyon, ang ufficio postale ay ipapadala ito online sa Inps, na magsusuri naman kung ang aplikante ay may karapatang matanggap ang carta acquisti.

Kung kwalipikado ay makakatanggap ng isang komunikasyon upang kunin ang Carta Acquisti sa ufficio postale, na may laman ng € 80, 00 para sa dalawang buwan. Kailangan dalhin ang orihinal na komunikasyon mula sa posta, ang kopya ang application form at balidong dokumento upang makuha ang social card. 

Tandaan na ang Carta Acquisti ay hindi maaaring gamitin para sa mga sumusunod:

 • Pagwi-withdraw ng cash,
 • Paglalagay ng sariling pera sa card,
 • Balance inquiry sa hindi poste italiane ATM,
 • Expired

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ako Ay Pilipino

Johnson & Johnson, maaantala ang pagdating sa Europa. Suspendido ang pagbabakuna sa USA.

Mga dapat malaman tungkol sa sakit na Goiter