in

Cassa Colf, kasamang binabayaran ng Contributi Inps, ano ito?

Ako Ay Pilipino

Bukod sa Contributi Inps, ang employer ay kailangan ring bayaran ang Contributo di assistenza contrattuale (Code F2) para sa Cassa Colf

Ano ang Cassacolf? 

Ang Cassa Colf, bukod sa Inps at Inail, ito ay karagdagang insurance sa kaso ng aksidente ng colf at nagbibigay rin ng benepisyo sa tulad ng tulong pinansyal kung maa-admit sa ospital, refund ng mga medical expenses, free medical check-ups sa mga accredited clinics.

Sinu-sino ang mga nakatala sa Cassa Colf? 

Nakatala sa Cassacolf ang lahat ng mga manggagawa at employer na sakop ng Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico o CCNL, at regular na nagbabayad ng kontribusyon na ginagawa ng employer quarterly, sa parehong kundisyon ng social security. Ayon sa CCNL, ang awtomatikong pagpapatala sa Cassa Colf ay isang obligasyon sa domestic job simula noong Marso 2015.

Paano babayaran ang kontribusyon sa Cassacolf?

Batay sa napiling paraan ng pagbabayad ng kontribusyon ng employer ay kailangan ding bayaran ng employer ang Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) para sa Cassa Colf.

Ang halagang dapat bayaran sa taong 2021 ay € 0,06 kada oras ng trabaho. Ito ay babayaran ng employer at ang bahaging para sa worker na €0,02 ay maaari na lamang kunin ng employer sa susunod na sahod ng colf.

Kailangang i-multiply ang oras ng trabaho quarterly sa € 0,06 , at ilagay ito sa ‘importo’ at idagdag ito sa halaga ng kontribusyon sa Inps. 

Paano matatanggap ang mga serbisyo ng Cassacolf? 

Upang matanggap ang mga karapatan mula sa Cassacolf ay kailangang:

  • regular ang pagbabayad ng kontribusyon;
  • kinakailangang umabot sa minimum na bayad ng € 25,00 sa isang taon ng kontribusyon sa Cassa Colf upang matanggap ang mga serbisyo nito. Upang umabot sa nasabing halaga ay maaaring magbayad ng ‘quota integrativa’ o additional amount sa 0,06 kada oras ng trabaho.

Basahin din: April 10, deadline ng Contributi Inps ng mga domestic workers sa Italya

Para sa karagdagang impormasyon: narito ang website ng Cassacolf.it

Narito ang isang video guide sa pagbabayad ng Contributi Inps at Cassa Colf.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

April 10, deadline ng Contributi Inps ng mga domestic workers sa Italya

Picnic, may pahintulot ba sa April 3, 4 & 5? Narito ang FAQs.