Cassa Colf, kasamang binabayaran ng Contributi Inps, ano ito?

Bukod sa Contributi Inps, ang employer ay kailangan ring bayaran ang Contributo di assistenza contrattuale (Code F2) para sa Cassa Colf.  Ano ang Cassacolf?  Ang Cassa Colf, bukod sa Inps at Inail, ito ay karagdagang insurance sa kaso ng aksidente ng colf at nagbibigay rin ng benepisyo sa tulad ng tulong pinansyal kung maa-admit sa ospital, refund ng mga medical expenses, free medical … Continue reading Cassa Colf, kasamang binabayaran ng Contributi Inps, ano ito? More