in

Colf hindi gumawa ng Dichiarazione dei Redditi, mamumultahan ba?

Ang colf, sa pagkakaroon ng regular na contratto di lavoro at may regular na pagbabayad ng kontribusyon sa Inps mula sa employer ay madaling masusuri kung ginawa o hindi ang obligasyong gumawa ng dichiarazione dei redditi. 

Tandaan na ang dichiarazione redditi ay isang obligasyon sa domestic job, sakaling ang colf, caregiver o babysitter, sa nakaraang taon ay tumanggap ng kabuuang sahod mula € 8,000 pataas.

Ang hindi paggawa ng dichiarazione dei redditi ng colf, sa kabila ng pagiging obligadong gawin ito, ay magdudulot ng mapait na multa, ayon sa batas. 

Sa katunayan, ang colf ay maaaring magmulta mula 120% hanggang 240% ng halaga ng buwis na dapat bayaran. 

Ang pinakamababang halaga na posibleng bayaran ay €250.00. Kung ang colf ay obligadong gawin ang dichiarazione dei redditi at walang buwis na dapat bayaran, ang multa ay maaaring mula € 250 hanggang € 1000.

Ngunit kung ang dichiarazione dei redditi na hindi nagawa ng colf ay tumutukoy sa higit sa 1 taon, ang paglabag ay lumalala at ang multa ay nagiging mula kalahati hanggang triple ng multa na dapat bayaran. 

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.2]

Discoteche sa Italya, may pahintulot na sa pagbubukas

Ako Ay Pilipino

Pfizer, humingi na ng awtorisasyon para sa mga edad 5-11 anyos